Weer minder vertrouwen in kranten en televisie

Het vertrouwen in kranten en televisie is sinds 2008 bij 18-34-jarigen harder gedaald dan in andere instituties en harder dan bij 35-plussers. Dit blijkt uit het tweede kwartaalbericht van 2017, het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De veranderingen en verschillen van vertrouwen in de media houden verband met veranderingen en verschillen in het gebruik van media om zich over de landelijke politiek te informeren. "Bij jongeren is er een sterkere verschuiving geweest van het gebruik van kranten en tv naar internet."

Uit onderzoek naar het mediagebruik blijkt bijvoorbeeld dat tieners en jongvolwassenen meer gebruikmaken van nieuwe media (online/digitaal) dan ouderen en ook dat zij in een korte periode (2013-2015) de grootste verschuivingen van traditioneel naar digitaal/online laten zien. Dit geldt ook voor nieuwsgaring.

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/weer-minder-vertrouwen-in-kranten-en-televisie

reageer als eerste
Meer berichten