Klagers weten Raad voor de Journalistiek nog steeds te vinden

In 2013 trok de Raad voor de Journalistiek de touwtjes strakker aan. Sindsdien moet je eerst bij het medium zelf aankloppen voordat je bij de Raad een klacht indient, en behandelt de Raad alleen nog klachten over media die de Raad erkennen. De laatste jaren groeit het aantal klachten weer, maar meer dan de helft wordt ongegrond verklaard.

Nepnieuws, filterbubbels, sociale media, hoaxes, het MSM-kartel, mediahypes: "De media hebben het gedaan." Maar mensen maken zich pas echt druk als ze vinden dat ze zelf het slachtoffer zijn van onjuiste of grievende berichtgeving, als hun privacy wordt geschaad of wanneer ze menen dat wederhoor ontbrak in de berichtgeving. Dan sturen ze een boze mail, tweeten hun grief of stappen naar de Raad voor de Journalistiek (en als dat allemaal niet helpt, naar de rechter).

In 2014 daalde het aantal klachten spectaculair nadat de Raad nieuwe regels had ingevoerd.

Sinds 1 november 2013 wordt een klacht alleen door de Raad voor de Journalistiek in behandeling genomen als het medium eerst de kans had zich er zelf over uit te spreken. Ook beoordeelt de Raad in beginsel geen klachten meer over media die herhaaldelijk hebben laten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad.

Meer behandelde klachten
In de periode 2004-2013 lag het aantal behandelde klachten bij de Raad tussen de 80 en 90. In 2014 daalde dat tot minder dan 40, maar in 2015 en 2016 steeg het weer. Het aantal uitspraken ('conclusies' noemen ze dat bij de Raad de laatste jaren) is niet gelijk aan het aantal klachten, soms worden er klacht van het vorig jaar behandeld (of een klacht pas het volgend jaar afgehandeld) terwijl er ook klachten worden ingetrokken.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/klagers-weten-raad-voor-de-journalistiek-nog-steeds-te-vinden/

Reageer als eerste
Meer berichten