Daling van vertrouwen in de media is geen universele trend

Er is geen sprake van een wereldwijde daling van vertrouwen in de media, stellen onderzoekers. Hoewel het vertrouwen in sommige landen wel gedaald is, neemt in een groot aantal landen het vertrouwen juist toe of blijft stabiel. In Nederland is het vertrouwen in de media vanaf 1981 tot aan 2014 redelijk stabiel gebleven, maar de afgelopen jaren stevig gedaald: van 56 procent naar 36 procent.

De onderzoekers maten het vertrouwen in de media tussen 1981 en 2014 in 45 verschillende landen. Hiervoor gebruikten ze twee grootschalige datasets: de World Values Survey (WVS) en de European Values Study (EVS), die respondenten bevragen over hun opvattingen ten aanzien van, onder meer, de media.

Daling en stijging
Vertrouwen in de media is het hardst gedaald in Angelsaksische landen, vooral in de Verenigde Staten. Het is ook laag in Australië en Nieuw-Zeeland. Een mogelijke oorzaak hiervan ligt volgens de onderzoekers in het politieke 'tweepartijensysteem' in deze landen, dat vatbaarder zou zijn voor polarisatie. Het meest gestegen is het vertrouwen in de media in Aziatische landen als Japan, China, India en de Filipijnen, maar hoe dat komt bespreken de onderzoekers nauwelijks.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/wat-zegt-de-wetenschap/vertrouwen-in-de-media/

Meer berichten