‘Journalistiek heeft baat bij transparantie om populistische communicatie tegen te gaan’

In tijden van populisme is het belangrijker dan ooit dat journalistiek en overheid transparant zijn over hun werkwijze, betoogt voorlichter en communicatieadviseur Michel van Baal van de TU Delft. Alleen op die manier blijft volgens hem het vertrouwen in de democratie.

Van Baal maakt zich in de Volkskrant grote zorgen over populistische communicatie en hoe journalisten daar mee omgaan.

Communicatiestrategie van populistische politici is volgens de communicatieadviseur vaak gericht op het creëren van aandacht door de pijlers van de democratie aan te vallen, bijvoorbeeld de rechtspraak en de journalistiek, en het publieke vertrouwen daarin te ondermijnen.

De politici doen dat vooral middels framing. "Bij populistische framing is de politicus niet de held, maar positioneert hij zich juist als slachtoffer. Hij of zij wordt gedemoniseerd, en 'mag het niet zeggen'." En de journalistiek heeft daar volgens Van Baal nog geen goed antwoord op.

"In tijden van populistische communicatie is er een belangrijke rol weggelegd voor de journalistiek, maar zij kampt met twee problemen. Allereerst framet de journalistiek zelf ook, soms doelbewust. Het tweede probleem is dat de journalistiek in toenemende mate zelf de 'schurk' is."

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/journalistiek-heeft-baat-bij-transparantie-om-populistische-communicatie-tegen-te-gaan

Meer berichten