NNP-verenigingsnieuws

NNP-dag 2019

Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl van Het Kontakt ed. Leerdam/Vianen hebben de NNP-prijs voor Nieuwsbladjournalistiek 2019 gewonnen met 'Verkiezingen Vijfheerenlanden'

Een actuele serie artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden, die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor deze deels streng gelovige gemeente. De omstreden koopzondag, een vertrekkende wethouder en een burgemeester die kansrijk leek om waarnemend burgemeester te worden. Items, waarmee de schrijvers handenwringend aan het werk gingen. Pakkend geschreven, gebruik makend van alle beschikbare media en goed vormgegeven. 'Zulke kranten worden gevreten oordeelde de jury. Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die woensdag 3 april werd gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland en dr. Lou Lichtenberg.

Er waren 4 genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Naast Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl was genomineerd Gretha Woort-Bos van Het Urkerland met het verhaal 'Door Arend verbonden'. Gretha beschreef hoe de familie van de verongelukte Arend, samen met de veroorzaker van het ongeval en zijn vrouw proberen het verschrikkelijke verlies te verwerken. Ook was genomineerd Jeroen van Hattum van de Texelse Courant met de reeks artikelen 'We moeten vooruit kijken en niet achterom'. Jeroen produceerde een reeks artikelen waarin hij het doen en laten van de Texelse gemeenteraad in de periode 2014-2018 bekijkt. Een aantrekkelijk en origineel idee in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Laatste nominatie ging naar ging naar Ed van Tuijl van het Kontakt ed. Alblasserwaard met 'Herdenking van de Vezelpersramp'. Ed blikt terug op een enorme stofexplosie bij een bedrijf in Langerak die 25 jaar geleden aan drie mensen het leven kostte. Samen met twee betrokkenen van toen reconstrueerde hij de ramp, waarvan Van Tuijl destijds verslag deed en waaraan hij zelf ternauwernood ontsnapte.

Nieuwbladfotografie
Daarnaast werden de NNP-prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs uitgereikt. De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Nico van Ganzewinkel van het Kontakt ed. Vianen met de foto 'Advocaat van Asia Bibi die in Vianen de internationale pers te woord staat'.

Er waren drie genomineerden. Naast Nico waren dat Leo van Ruyven van Het Hele Westland met de foto; 'Baggeren voor het goede doel' en voor Geurt Mouthaan van Het Kontakt ed. Alblasserwaard met de foto 'brand in bedrijfspand van Montapacking in Molenaarsgraaf. De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.

Bandaprijs
De A.M. Banda-prijs, de prijs voor het beste commerciële initiatief, ging naar De Texelse Courant met 'best gewaardeerde restaurants'. De jury was vooral gecharmeerd van het gegeven dat deze methodiek op meerdere branches in de toekomst kan worden toegepast. Op het onderdeel continuïteit scoorde deze inzending goed omdat dit thema jaarlijks kan worden herhaald. Naast De Texelse Courant waren voor de A.M. Bandaprijs genomineerd: Rodi Media met thema 'Familiezaken'. Er is een mooi boekwerk gemaakt waarbij familiebedrijven worden belicht en dit afgewisseld wordt met leuke wetenswaardigheden over familiebedrijven in het algemeen en Het Kontakt Mediapartners met de inzending 'Gemeenteraadsverkiezingen' De inzending viel niet alleen op door de presentatie aan de jury, maar ook door de consistente uitwerking en het gebruik maken van voor de hand liggende inzichten en technieken waarbij offline en online goed met elkaar werden verbonden. De jury bestond uit Remko Poggenklaas, Ted Hobma en Dies van 't Leven.

Bekijk hier de juryrapporten

Meer berichten