Foto: Stockfoto 123RF

Nog twee maanden tot de nieuwe auteursrechtregels voor online ingaan: wat verandert er?

Nieuwe regelgeving rondom het auteursrecht moet makers een betere onderhandelingspositie geven en zorgen voor een beter functionerende markt voor auteursrechtelijk beschermd materiaal. De nieuwe regelgeving rondom auteursrecht en internet gaat in op 7 juni. Wat verandert er?

Een betere onderhandelingspositie voor makers. Dat is een van de doelen die de ‘Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt’ voor ogen heeft. Met de implementatiewet wordt een Europese richtlijn rondom auteursrechtelijk beschermd materiaal omgezet in Nederlandse regelgeving. De richtlijn geldt ook voor werk van (zelfstandige) journalisten en fotografen.

Die betere onderhandelingspositie moet worden bereikt met een zogenoemde ‘transparantieplicht’. Exploitanten van auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn volgens de nieuwe regeling verplicht om makers - zoals journalisten - op de hoogte te houden van de wijze waarop hun werk geëxploiteerd wordt. Daarnaast moeten zij makers informeren over de inkomsten uit exploitatie en de te betalen vergoeding.

Klik hier voor het volledige artikel op Villamedia

Meer berichten
De krant