Foto: Stockfoto123RF

Verbetering kwaliteit lokale omroepen vergt meer geld en nieuwe wet- en regelgeving

Er valt veel te verbeteren aan de omstandigheden waaronder lokale omroepen opereren: De afhankelijkheid van gemeenten voor de basisbekostiging blijkt niet zelden een probleem, de hoogte van die bekostiging zit vaak op het niveau ‘te weinig om te leven, te veel om te sterven’, en bovendien is de wet- en regelgeving rond lokale omroepen op sommige punten ondoorzichtig.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘De lokale omroep op stoom: de weg naar professionalisering’ dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek deze week publiceert. Het rapport is het resultaat van een jaar lang onderzoek in het kader van de pilot Professionalisering Lokale Omroepen. Binnen deze pilot hebben twintig projecten bij in totaal 26 lokale omroepen met steun van het Stimuleringsfonds een jaar lang geëxperimenteerd met het toevoegen van journalistieke professionals aan hun redacties.

Volgens het Stimuleringsfonds zijn helderheid over het wettelijk kader waarbinnen de lokale omroepen opereren, het verhogen van de basisbijdragen, het voorkomen van afhankelijkheid van gemeenten en professionalisering nodig om lokale omroepen – al dan niet in samenwerkingsverbanden – een volwaardige rol te laten spelen op gebied van lokale nieuws- en informatievoorziening.

Klik hier voor het volledige artikel op SVDJ

Meer berichten
De krant