Afbeelding

Grote stijging klachten bij Raad voor de Journalistiek

Algemeen

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2020 opvallend meer klachten ontvangen dan het jaar ervoor. Het aantal van 114 leverde een stijging op van ruim 40 procent, blijkt uit het jaarverslag over 2020.

Van de ontvangen klachten zij er 77 in behandeling genomen. In twee zaken heeft de klager zijn klacht na indiening maar voor de behandeling daarvan ingetrokken, omdat de kwestie alsnog in overleg met het medium was opgelost. In een derde geval heeft de klager om een andere hem moverende reden zijn klacht ingetrokken. 

Daarnaast zijn 19 klachten niet in behandeling genomen, omdat de klager zijn klacht eerst nog moest voorleggen aan het betrokken medium. Bij navraag lieten zes klagers weten dat zij de klacht niet hebben doorgezet, omdat de kwestie inmiddels was opgelost.

Klik hier om verder te lezen op Villamedia

!