Het Kinderpersburo

Commercie voor leden

Het Kinderpersburo

Het is een mooi initiatief om kinderen meer met de papieren krant in aanraking te laten komen. Het zijn immers onze toekomstige lezers en medewerkers. Maar in de huidige opzet legt het Kinderpersburo teveel beslag uren op de redactie. Er zijn meer mogelijkheden om kinderen hierbij te betrekken, die minder tijd van de redactie vergen en een veel grotere impact hebben. 

De Texelse Courant heeft een  'Texelse Scholieren pagina gemaakt. ZIe onderstaande link:
Link naar PDF bestand

Voor meer informatie:  Job Schepers (Texelse Courant)

                                      mobiel: 06-51320980

                                      e-mail:  job@texelsecourant.nl