Organisatie

 

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur.

De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Roy Keller (voorzitter)

René Bakelaar (penningmeester - Leijten Digitaal & Drukken - Dongen)

 

Het Algemeen bestuur bestaat uit:


Rick den Besten (Het Kontakt Edities, Goudriaan)

Johan van der Kolk (Brugmedia, Kampen)

René de Lange (Texelse Courant, Den Burg)

 

 

Henk van Zanten (Rodi Media, Broek op Langendijk)

 

Het Bureau:

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

De vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

 

Commissie Marketing & Sales:


Johan van der Kolk (voorzitter - Brugmedia, Kampen)

Henk van Zanten (Rodi media, Broek op Langendijk)

Frans van der Wiel (Het Kontakt Edities, Goudriaan)

 

 

 

Commissie Hoofdredacteuren:

Rick den besten (voorzitter - Het Kontakt Edities, Goudriaan)