Organisatie

 

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur.

De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Afbeelding

Roy Keller (voorzitter)

Afbeelding

René Bakelaar (penningmeester)

 

Het Algemeen bestuur bestaat uit:

Afbeelding
Rick den Besten (Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

Afbeelding

Johan van der Kolk (Brugmedia, Kampen)

Afbeelding

René de Lange

 

 

Afbeelding

Henk van Zanten 

 

Het Bureau:

Afbeelding

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

De vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

 

Commissie Marketing & Sales:

Afbeelding

Afbeelding
Johan van der Kolk (voorzitter - Brugmedia, Kampen)

Afbeelding

Henk van Zanten 

 

 Commissie Hoofdredacteuren:

Afbeelding

Rick den besten (voorzitter - Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

 

De krant