Afbeelding

Herstel netto mediabestedingen, maar daling in print

Algemeen

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in de eerste zes maanden van 2016 met 4% gegroeid tot € 1,86 miljard. In absolute bedragen betekende dat een toename van € 72 miljoen. Drijvers achter de groei waren internet, televisie, bioscoop en in iets mindere mate out of home, terwijl print en radio te maken hadden met dalende advertentie-inkomsten.

De economie herstelt in een solide tempo, waarbij de binnenlandse bestedingen de groeimotor zijn, al is de groei in 2016 tot nu toe iets lager dan in 2015. Het producentenvertrouwen was al sterk in 2015 en ligt in 2016 zelfs op een nog hoger niveau. Het consumentenvertouwen daalde in 2016 in eerste instantie, maar is inmiddels terug op het niveau van eind 2015. Het vertrouwen in de economische ontwikkeling bij adverteerders lijkt nu ook terug te zien in de netto mediabestedingen, getuige de groei van 4%.

Waar de stijging van de netto mediabestedingen aan internet vorig jaar de werkelijke staat van de netto mediabestedingen nog min of meer verbloemde, is de groei nu breed gedragen. Bedrijven besteedden in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 12% aan online advertising dan een jaar eerder. Met name de groei bij display was groot met bijna 19%, ondanks de verhalen over de mogelijk negatieve invloed van adblockers en de ANA-papers. De mediabestedingen aan search namen met 5,6% toe, wat bijna een halvering was in vergelijking met voorgaande jaren.

Lees verder op Adformatiewww.adformatie.nl/partner/nielsen/sterk-herstel-netto-mediabestedingen-eerste-helft-2016-4