Organisatie

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur. De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Roy Keller (voorzitter)

René Bakelaar (penningmeester)

 

Het Algemeen bestuur bestaat uit:

Rick den Besten (Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

Johan van der Kolk (Brugmedia, Kampen)

René de Lange

Henk van Zanten 

 

Het Bureau:

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

De vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

Commissie Marketing & Sales:

Johan van der Kolk (voorzitter - Brugmedia, Kampen)

Henk van Zanten 

 

 Commissie Hoofdredacteuren:

Rick den besten (voorzitter - Kontakt Mediapartners, Goudriaan)