Organisatie

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur. De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau. 


Bureau:

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

 • Evenementen en bijeenkomsten, Uitgeversdag en NNP-dag
 • NNP-redactie


Dagelijks Bestuur:

Roy Keller 

 • Voorzitter
 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek, SvdJ en CBO
 • Belangenbehartiging voor Ja-sticker
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon voor NLPO

 

Jolanda de Rijk (Enter Media)

 • Vicevoorzitter
 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek, SvdJ en CBO
 • Belangenbehartiging voor Ja-sticker
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon voor NLPO

René Bakelaar 

 • Penningmeester
 • Ledenwerving en relatiebeheer

 

Algemeen bestuur:

Rick den Besten (Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

 • Nieuwsredactie website NNP
 • Contactpersoon voor NVJ en VVOJ
 • Ledenwerving en relatiebeheer

Johan van der Kolk (BrugMedia, Kampen)

 • Belangenbehartiging voor Ja-sticker
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Evenementen en bijeenkomsten voor marketing en sales; 

  

Niels Ackermans (Rodi Media)

 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek en SvdJ
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon Vereniging van Weekbladverspreiders en nationale verkoop/Adlocal 2.0 

Frank van der Sman (Telstar Mediagroep)

 • Belangenbehartiging cao en CBO
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Evenementen en bijeenkomsten Uitgeversdag en NNP-dag; actualiteiten en innovatie en vriendenbijeenkomsten
 • Contactpersoon voor KVGO en NOMDe vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

Commissie Marketing & Sales:

Johan van der Kolk 

Frank van der Sman

Robert Jan Rijnberg

 

 Commissie Hoofdredacteuren:Rick den Besten


 Emma Wakker

René de Hoog