Organisatie

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur. De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Roy Keller 

(Voorzitter; woordvoering; belangenbehartiging: Ministerie van OCW, politiek, cao, SvdJ, Ja-sticker; contactpersoon NLPO, NDP, KVGO en nationale verkoop/Adlocal 2.0)


René Bakelaar 

(Penningmeester)


 

Het Algemeen bestuur bestaat uit:


Rick den Besten (Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

(Nieuwsredactie website NNP; contactpersoon NVJ en VVOJ; ledenwerving en relatiebeheer)


Johan van der Kolk (BrugMedia, Kampen)

(Loco-voorzitter; woordvoering; belangenbehartiging Ja-sticker; communicatie en pr; ledenwerving en relatiebeheer; evenementen en bijeenkomsten marketing en sales, actualiteiten en innovatie, vriendenbijeenkomsten; contactpersoon nationale verkoop/Adlocal 2.0)


Henk van Zanten

(Ledenwerving en relatiebeheer; evenementen en bijeenkomsten, Uitgeversdag en NNP-dag; NNP-redactie)

  

Jolanda de Rijk (Enter Media)

(Belangenbehartiging: Ministerie van OCW, politiek, SvdJ, CBO en Ja-sticker; communicatie en pr; ledenwerving en relatiebeheer; contactpersoon NLPO)

 

Niels Ackermans (Rodi Media)

(Belangenbehartiging Ministerie van OCW, politiek en SvdJ; ledenwerving en relatiebeheer; contactpersoon Vereniging van Weekbladverspreiders en nationale verkoop/Adlocal 2.0)

 

Frank van der Sman (Telstar Mediagroep)

(Belangenbehartiging cao en CBO; ledenwerving en relatiebeheer; evenementen en bijeenkomsten Uitgeversdag en NNP-dag; actualiteiten en innovatie en vriendenbijeenkomsten; contactpersoon KVGO en NOM)Het Bureau:

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

(Evenementen en bijeenkomsten, Uitgeversdag en NNP-dag; NNP-redactie)De vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

Commissie Marketing & Sales:

Johan van der Kolk 

(voorzitter - BrugMedia, Kampen)


Henk van Zanten 

 

 Commissie Hoofdredacteuren:

Rick den Besten 

(voorzitter - Kontakt Mediapartners, Goudriaan)