Organisatie

De vereniging NNP kent in organisatorische zin een platte structuur. De leden zijn via de ledenvergaderingen statutair degenen die het laatste woord hebben.

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor dat het verenigingsbeleid in goede banen wordt geleid. Uit het Algemeen Bestuur is het Dagelijks Bestuur gekozen dat gemandateerd is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en het bureau. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Roy Keller 

 • Voorzitter
 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek, SvdJ en CBO
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon voor NLPO


René Bakelaar 

 • Penningmeester
 • Ledenwerving en relatiebeheer

 

Het Algemeen bestuur bestaat uit:


Rick den Besten (Kontakt Mediapartners, Goudriaan)

 • Nieuwsredactie website NNP
 • Contactpersoon voor NVJ en VVOJ
 • Ledenwerving en relatiebeheer


Johan van der Kolk (BrugMedia, Kampen)

 • Loco-voorzitter
 • Woordvoering
 • Belangenbehartiging voor Ja-sticker
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Evenementen en bijeenkomsten voor marketing en sales; actualiteiten en innovatie; en vriendenbijeenkomsten
 • Contactpersoon nationale verkoop/Adlocal 2.0


Henk van Zanten

 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Evenementen en bijeenkomsten, Uitgeversdag en NNP-dag
 • NNP-redactie

  

Jolanda de Rijk (Enter Media)

 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek, SvdJ en CBO
 • Communicatie en pr
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon voor NLPO

 

Niels Ackermans (Rodi Media)

 • Belangenbehartiging bij Ministerie van OCW, politiek en SvdJ
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Contactpersoon Vereniging van Weekbladverspreiders en nationale verkoop/Adlocal 2.0

 

Frank van der Sman (Telstar Mediagroep)

 • Belangenbehartiging cao en CBO
 • Ledenwerving en relatiebeheer
 • Evenementen en bijeenkomsten Uitgeversdag en NNP-dag; actualiteiten en innovatie en vriendenbijeenkomsten
 • Contactpersoon voor KVGO en NOMHet Bureau:

Ans van Sligtenhorst-Dekker (secretaresse)

 • Evenementen en bijeenkomsten, Uitgeversdag en NNP-dag
 • NNP-redactieDe vereniging kent daarnaast commissies die het bestuur ondersteunen.

Commissie Marketing & Sales:

Johan van der Kolk 


Henk van Zanten 

 

 Commissie Hoofdredacteuren:

Rick den Besten