Visie van de NNP

Branchevereniging NNP vormt met haar leden een krachtige branchevereniging waarbinnen wordt samengewerkt aan het behoud van betrouwbaar lokaal nieuws. De NNP verbindt uitgeverijen van lokale nieuwsmedia binnen Nederland, faciliteert en stimuleert kennisdeling en samenwerking en behartigt belangen van lokale nieuwsmedia richting de overheid en aanverwante instanties. Er ontstaat synergie en we realiseren daadwerkelijk een organisatie door en voor lokale media. 

Missie van de NNP

De vereniging zorgt ervoor dat ondernemers met elkaar in contact komen, met kennis en ervaringen delen. We vertegenwoordigen de brancheleden in media en politiek, delen kennis en ervaring, werken aan het verbeteren van de reputatie van de uitgeversbranche, creëren netwerkmogelijkheden, behartigen de belangen van de leden en we bundelen onze krachten.


Wat doet de NNP?

De NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers) vertegenwoordigt de branche in de media en politiek. Zoals recent tijdens de coronapandemie toen de NNP en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zich sterk maakten voor het Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening. Er is een subsidie van 43 miljoen euro verstrekt aan 625 lokale mediaorganisaties. 

Zo zijn onder meer 740 huis-aan-huiskranten, lokale nieuwsbladen en lokale omroepen financieel ondersteund tijdens de coronacrisis.


De NNP-dag 2021. Foto: Geurt Mouthaan


Mede door een initiatief van de NNP heeft de Hoge Raad geoordeeld dat invoering van de ‘ja-ja-sticker’ in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting. Verschillende gemeenten wilden deze sticker invoeren. In deze gemeenten zouden huis-aan-huiskranten alleen bezorgd mogen worden in brievenbussen met die sticker. De NNP steunde de uitgever van Stadsblad Utrecht toen deze gemeente Utrecht de ‘ja-ja-sticker’ wilde invoeren.

In januari 2022 is de discussie over de sticker ineens weer actueel als reclamefolderdistributeur Spotta het digitale registratiesysteem InMijnBus.nl in wil voeren. De reclamefolderbranche heeft na overleg met een aantal gemeenten een digitaal systeem ontwikkeld dat per 1 januari de welbekende ´ja-nee-stickers' moet gaan vervangen. In plaats van de stickers moeten huishoudens hun bezorgvoorkeuren voortaan digitaal registreren in een app van de reclamefolderbranche. De NNP vindt dat dit plan geen rekening houdt met de belangen van huis-aan-huiskranten. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan de praktische uitvoerbaarheid van zo’n digitaal registratiesysteem, voor zowel bezorgers als ontvangers. De actuele ontwikkelingen zijn te volgen op https://www.nnp.nl/

Maar de NNP doet meer dan opkomen voor de belangen van de leden. Bijvoorbeeld kennis en ervaring delen, het verbeteren van de reputatie van branche, en het bieden van netwerkmogelijkheden.

Er worden thema-, uitwisselings- en contactbijeenkomsten georganiseerd voor diverse doelgroepen, zoals uitgevers, redacties en commercie, er zijn algemene regionale bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, uitgeversdagen voor directies en uitgevers en de landelijke NNP-dag; een feestelijke en inspirerende dag waarop ook de dat prijzen voor nieuwsbladjournalistiek, fotografie en A.M. Banda-prijs worden uitgereikt. 

Leden van de NNP worden ondersteund, er is een individuele informatie-uitwisseling en advisering en de NNP-perskaarten worden uitgegeven.

Trainingen en workshops zijn er ook: Journalistieke trainingen, workshops voor marketing en sales, en trainingsbijeenkomsten voor gemeentelijke communicatiedeskundigen.

Leden krijgen twee keer per jaar het NNP Nieuwsmagazine, krijgen informatie via nieuwsbrieven en deze website.

Meer informatie of lid worden? Klik hier https://www.nnp.nl/pagina/contact