De meerwaarde van de NNP als brancheorganisatie voor lokale nieuwsmedia:

Keurmerk
Het NNP-lidmaatschap geldt als kwaliteitskeurmerk


Afbeelding


Ontmoeting/netwerken
- Thema-, uitwisselings- en contactbijeenkomsten voor de diverse doelgroepen, zoals uitgevers, redacties en commercie
- Algemene regionale bijeenkomsten
- Landelijke NNP-dag
- Bedrijfsbezoeken

-Uitgeversdagen speciaal voor NNP-directies/uitgevers

 

Overleg- en informatiebijeenkomsten
- Thematische bijeenkomsten voor uitgevers
- Informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen
- Bijeenkomsten voor hoofd/chefredacteuren
- Bijeenkomsten voor verkoopleiders

 

Ledenondersteuning
- Ledenbezoek en individuele informatie-uitwisseling en advisering
- Ondersteuning en advisering van leden bij kwesties van velerlei aard
- Uitgifte NNP-perskaarten

 

Trainingen/workshops
- Journalistieke trainingen/workshops (fotografie voor journalisten, workshops nieuwe media, redactionele kwaliteitsverbetering, trainingen voor correspondenten, Krantendagen etc)
- Trainingen/workshops Marketing & Sales (Praktische inzet nieuwe media in verkoopomgeving, basistrainingen media-adviseurs, bijeenkomsten ‘Samen delen’ etc)
- Trainingsbijeenkomsten voor gemeentelijke communicatiedeskundigen

 

Afbeelding


Kwaliteitsverbetering door stimuleringsprijzen

- Uitreiking Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek
- Uitreiking Prijs voor de Nieuwsbladfotografie
- Uitreiking A.M. Banda-prijs (commerciële prijs)
- Uitreiking Gemeenteprijs voor Overheidscommunicatie

 


Informatie-uitwisseling
- Uitgifte NNP Nieuwsmagazine (2x per jaar)
- Informatie via Nieuwsbrieven
- Website

 

Aangesloten bij
- Raad voor de Journalistiek

 

Contacten/overleg

 - Contacten met diverse instanties/organisaties, zoals Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Ministerie van OCW, politiek.
- Overleg met branchegerelateerde organisaties als NDP (voor nieuwsbedrijven), Mediafederatie (voorheen NUV, Nederlands Uitgeversverbond), KVGO (Koninklijk Verbond Grafische ondernemingen), VSHU (Vereniging Sociaal Comité van Huis-aan-Huisblad Uitgevers), NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten en NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen).

 

En verder
- Ondersteuning door een gespecialiseerde jurist met ledenkorting
 

Lidmaatschap en contributie
Uitgevers van betaalde en onbetaalde nieuwsbladen kunnen zich aansluiten bij de NNP.  Voor meer informatie over bedragen lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NNP. Tel.nr. 033-4481650  email: nnpnl@nnp.nl