NNP prijzen


Juryrapport Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021 

De serie ‘Klimaatadaptatie in de polder’, ingezonden door Het Kontakt Alblasserwaard heeft de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021 gewonnen. Anne Marie Hoekstra dook voor de serie  in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers.

 De jury, bestond uit Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland, Lou Lichtenberg en Froukje Nijholt.  

Lokale journalistiek is en blijft belangrijk, vindt de jury, het gaat om nieuws, onderzoek en mooie verhalen, waardoor de lokale democratie wordt versterkt. 

 Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona. De jury was dan ook zeer verrast dat er desondanks een groot aantal inzendingen was met een enorme variatie aan thema’s en niet alleen corona. 

 Mooi om te zien was hoe onderwerpen als 75 jaar bevrijding, de klimaatverandering en uiteraard de coronapandemie lokaal werden opgepakt en uitgewerkt. Er waren originele versies met creatieve invalshoeken. Opvallend was ook de vormgeving van de inzendingen, die ieder jaar beter lijkt te worden. Een prachtige ontwikkeling die de kwaliteit van de nieuwsbladen ten goede komt. En daarom ook een compliment aan de uitgevers die hiervoor alle ruimte aan de redacties geven. 

 Voor de jury was het niet gemakkelijk omdat de beste inzendingen in kwaliteit en presentatie dicht bij elkaar lagen. Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury op diverse journalistieke criteria, zoals de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en of het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd. 

De jury heeft vier inzendingen genomineerd voor de prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021. 

  

De serie ‘Klimaatadaptatie in de polder’ ingezonden door Het Kontakt Alblasserwaard. 

 Anne Marie Hoekstra dook in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers. Ingesloten tussen rivieren vormen de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een kwetsbare badkuip, zeker nu het klimaat verandert. 

De jury vond het een prachtige serie met uiteenlopende verhalen die met passie geschreven zijn en een mooi tijdsbeeld geven. Het is een goed afgewogen geheel, waarin zowel beleidsmakers als gewone mensen aan het woord komen. De artikelen nodigen de lezer uit om ook zelf in beweging te komen. Verdiepend en informatief. 

 

Andere nominaties waren:

De 9-delige serie ‘Eilanders over impact coronacrisis op hun ‘leven’, ingezonden door Eilanden Nieuws. 

Erwin Guijt interviewde tal van mensen in coronatijd, van boekhandelaar tot zorgondernemer en van aardappelteler tot alleenstaande oudere. 

De jury vond dat de serie een breed beeld van de impact van de crisis geeft. Het is een mooie serie, omdat alle facetten in de maatschappij worden beschreven met een scala aan invalshoeken. De burgemeester zorgt aan het eind van de serie nog voor de kers op de taart. De serie geeft in zijn totaliteit een mooi tijdsbeeld. 

Ook de vormgeving kreeg lof van de jury. 

 

De special ‘75 jaar vrij’, ingezonden door Het Kontakt Krimpenerwaard. 

De auteurs Marijke Verhoef en Geurt Mouthaan vonden 75 jaar bevrijding een moment om uit te pakken met een bijzondere special: ‘75 jaar vrijheid, 75 jaar bevrijding, dat is een moment om te vieren!’ 

De jury sprak zijn waardering uit over deze bijzonder mooie uitgave wat betreft diversiteit en inhoud. Alle facetten werden belicht en ook de keus van het formaat – half-Berliner (half zo groot als het Berlinerformaat, dat op zijn beurt het midden houdt tussen het traditionele broadsheet- en het tabloidformaat) – en de opmaak kregen een hoge waardering. De uitwerking van een landelijk thema op lokaal niveau is ijzersterk. Een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie, doordat inwoners zelf actief een bijdrage konden leveren. Niet alleen ouderen, ook jongeren komen aan het woord in persoonlijke verhalen. Ook waardering voor de bijzondere foto’s in deze special. 

 

De serie Podcast Politiek Circus Almere van Almere Deze Week. 

Marcel Beijer en Robert Mienstra van Almere Deze Week maken sinds 23 oktober 2020 elke week op vrijdag de podcast Politiek Circus. En bespreken en duiden daarin de politieke zaken die die week in Almere gespeeld hebben. 

Vervolgens publiceren zij daarna in de papieren krant artikelen naar aanleiding van deze podcast. 

De jury vindt het een goed initiatief en erg knap dat een redactie bij een lokale uitgever Podcast weet te maken. Er worden goede gasten gezocht en de lengte van 20 minuten is prima, oordeelde de jury. Mooi dat politiek op deze manier wordt opgepakt en zo dichter bij de lezer wordt gebracht. Een prima voorbeeld van iets nieuws opzetten, uitproberen en daarvoor de ruimte krijgen, en van crossmedialiteit. 

 

AfbeeldingDe genomineerden en winnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021. Foto: Geurt Mouthaan

 

 

Juryrapport A.M. Bandaprijs 2021 

TX MAPS van Texelse Courant heft de A.M. Bandaprijs 2021 gewonnen. 

In totaal zijn er door acht verschillende uitgeverijen in totaal tien inzendingen ingestuurd voor de A.M. Bandaprijs 2021. 

De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de volgende criteria:  

Originaliteit, continuïteit, commercieel resultaat, het gebruik van meerdere media en de kwaliteit van de presentatie. De jury, bestaande uit Dies van ’t Leven en Ted Hobma, realiseert zich dat met name het criterium originaliteit soms lastig toepasbaar is omdat veel uitgevers veel zaken al eens eerder hebben opgepakt of dat bepaalde acties in een ver verleden al eens zijn gedaan.

 

De juryrapporten: 

 

TX MAPS van Texelse Courant 

 De Texelse Courant heeft goed ingespeeld op de veranderde omstandigheden en de horeca de gelegenheid geboden om zich op een heel groot platform te presenteren. Ieder horecabedrijf dat aan afhalen en bezorgen deed kon op de TX-MAPS kaart verschijnen. 

TX-Maps is een digitale Wie- Wat- Waar voor Texel gekoppeld aan de website en de twee apps van de Texelse Courant. 

Begonnen als gratis service aan de horeca is TX-MAPS inmiddels uitgegroeid tot een betaald platform voor horeca, winkels, supermarkten, rondvaarten, bioscopen enz. 

De jury vond TX-MAPS een mooi voorbeeld hoe je vanuit een crisissituatie een nieuw commercieel platform kan presenteren dat inmiddels bijzonder succesvol is. 

 

De andere nominaties waren:

 

Serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws 

Mooi voorbeeld hoe er door onze uitgevers werd ingespeeld op de coronacrisis, is de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws. 

Tijdens de eerste coronagolf was de saamhorigheid in de samenleving groot en werden zorgverleners als helden behandeld. Dat is in deze tweede golf helaas anders, terwijl zij zich ook nu iedere dag inzetten voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren met het risico zelf ziek te worden. Eilanden-Nieuws en een groot aantal bedrijven en instellingen wilden graag een tegengeluid laten horen en de zorgverleners een hart onder de riem te steken door hun verhaal te blijven vertellen. 

Wekelijks werden 2 pagina’s besteed met verhalen over organisaties en medewerkers in de zorg. Deze pagina’s werden bekostigd door adverteerders die deze actie een warm hart toedroegen. 

De jury heeft voor de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws gekozen omdat er journalistiek een tegengeluid liet horen en dat het toch een groot commercieel succes was. 

 

Ondernemen in Kampen van BrugMedia 

In het coronajaar stond de reguliere omzet van de bestaande adverteerders bij alle uitgevers onder druk. BrugMedia besloot om zich op de b2b te richten. Met een volledig nieuw magazine met als motto: informeer, inspireer en motiveer ondernemend Kampen, werden er 4 themanummers uitgebracht. Het magazine werd per post verstuurd aan alle directeuren/eigenaren in de gemeente Kampen en lag dus direct op het bureau van de beslisser. Ook ontvingen de burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen het magazine. 

De jury heeft voor Ondernemen in Kampen gekozen omdat BrugMedia in een crisistijd met dalende advertentie-inkomsten een geheel nieuw magazine presenteerde, journalistiek onafhankelijk en per post waardoor de attentiewaarde van het magazine bijzonder hoog was.  

AfbeeldingDe winnaar en genomineerden van de A.M. Bandaprijs 2021. Foto: Geurt Mouthaan

 

NNP prijzen 2020


De NNP-prijzen 2020 zijn gewonnen door de redactie van Weekblad voor Deurne/’t Contact (Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek), John Wijntjes van Het Kontakt (Prijs voor de Nieuwsbladfotografie) en West Media (A.M. Bandaprijs). Voor het eerst werd er een aanmoedigingsprijs uitgereikt voor videoproducties. Deze ging naar BrugMedia. 

 


AfbeeldingWinnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2020. 

 

 

Vanwege de coronacrisis kon de NNP-dag 2020 niet doorgaan. Vandaar dat de prijzen en nominaties recent coronaproof bij de uitgeverijen werden uitgereikt.

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek
Froukje Nijholt, Miranda van Dijk-Kedde, Lou Lichtenberg en Simon Hofland vormden de jury van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Zij maken zich zorgen over het teruglopende aantal inzendingen, maar toonden zich content over onder meer de interactie met de lezer en de originele invalshoeken.

Bij de beoordeling van de inzendingen lette de jury op diverse journalistieke criteria, zoals de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en of het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd.

Winnaar
De Peel onder vuur, ingezonden door Das Publishers.

‘Knap, hoe journalisten van een kleine uitgeverij, met minder middelen dan waarover regionale bladen kunnen beschikken, toch zo’n indrukwekkende en originele serie (een oorlogsrubriek, red.) hebben weten te maken. Zo’n groot en omvangrijk project zie je nog maar zelden bij lokale media. De redactie besloot de zaken grondig aan te pakken en betrok er een werkgroep van historici bij. Een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie! Lezers leverden aanvullende informatie en foto’s aan en tevens werden er bijeenkomsten georganiseerd om actief op zoek te gaan naar verhalen. Heel mooi! Al met al een aantrekkelijke combinatie van persoonlijke verhalen en historische geschiedschrijving, die na afloop van het project terecht in boekvorm werd uitgegeven’.

Nominatie
Samengestelde productie over de bouwbranche, ingezonden door Het Kontakt editie Alblasserwaard.

‘Auteur Geurt Mouthaan dook in de problematiek van nieuwbouwprojecten in de gemeente Molenlanden, die veel vertraging oplopen als gevolg van de door de gemeente gewenste brede inspraak. Gezien de krapte op de woningmarkt vinden velen dit een ongewenste situatie. De jury vindt deze inzending actueel, zorgvuldig uitgewerkt, goed afgewogen en genuanceerd. Het geeft een verhelderend beeld over hoe de lijntjes lopen en verschaft het publiek daarmee een mooi inkijkje in het proces. Heel mooi dat het verhaal vanuit meerdere perspectieven is bekeken. De kaders zijn een goede aanvulling op het verhaal en het geheel zorgt voor een compleet beeld’.


AfbeeldingV.l.n.r. Geurt Mouthaan, Henk van Zanten (NNP), Anne Marie Hoekstra en Rick den Besten - Foto: Marijke Verhoef 

 

Nominatie
De serie ‘Stedelingen op het platteland’, ingezonden door Het Kontakt editie Alblasserwaard.

‘De jury vond dit een fris geschreven serie verhalen over een actueel onderwerp, in een mooie vorm gegoten. Door de krankzinnige huur- en koopprijzen in de grote steden, voelen veel mensen zich gedwongen te verhuizen naar kleinere plaatsen in het land. Anne Marie Hoekstra en Janneke Kok vroegen zich af, hoe het de stedelingen op het platteland vergaat. Vinden ze een beetje aansluiting bij de autochtone bewoners en vinden ze de rust en ruimte die ze zochten? Het onderwerp leverde een serie verhalen op met een mooie invalshoek, die door middel van een vast format een inkijkje geeft in de overgang van stad naar platteland. De serie is mooi en helder geschreven en geeft aandacht aan een onderbelicht feit’.

Prijs voor de Nieuwsbladfotografie
De juryleden Merijn Stillebroer, Joost Berends en Jeroen Wielaert waren verrast door het niveau van de inzendingen. ‘Het was dus best lastig om een keus te maken’. Maar over de keuze voor de winnaar bleek de jury unaniem.


AfbeeldingJohn Wijntjes (r) winnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2020. - Foto: Marijke Verhoef 

 


Winnaar
Een mooie actiefoto en ook nog eens vlijmscherp, zo omschrijven de juryleden de foto die John Wijntjes maakte van een eiergooiwedstrijd in Lekkerkerk. De foto werd afgedrukt in Het Kontakt editie Krimpenerwaard West. Wijntjes legde de dynamiek vast op het juiste moment in een fraai verstild beeld.  


AfbeeldingMet deze foto won John Wijntjes de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2020. - Foto: John Wijntjes 

 


Nominatie
Een typisch Hollandse foto die werd gepubliceerd in Weekblad De Swollaenaer: Koningin Maxima die aanwezig is bij de opnames van het Kerst-muziekgala. De maker van de foto is Pedro Sluiter. De jury vond het een bijzonder leuke foto, waarop naast het beeld van de koningin de aandacht uitgaat naar de drummer en de klarinettist die met onverholen aandacht verwachtingsvol naar Maxima kijken. 

AfbeeldingDe genomineerde foto van Pedro Sluiter. - Foto: Pedro Sluiter 

 


AfbeeldingErik Jan Berends neemt namens Pedro Sluiter de oorkonde in ontvangst. 

 Nominatie
Nico van Ganzewinkel met een foto van het festival ‘By the creek’ in Vianen. Een ontspannen foto van een al even ontspannend festival, dat werd gehouden op de oevers van recreatiegebied Middelwaard dat was omgetoverd tot een tropisch paradijs tijdens de jongste editie van het festival, waar de ‘Lady in Pink’ haar zoete plaatjes draaide vanuit een roze pipowagen. De foto werd gepubliceerd in Het Kontakt editie Vianen. 

 

AfbeeldingDe genomineerde foto van Nico van Ganzewinkel. - Foto: Nico van Ganzewinkel 

 

Afbeelding Nominatie voor Nico van Ganzewinkel (r). - Foto: Marijke Verhoef 

 

Beste sportfoto
Binnen de fotografieprijs was de sportfotografie (7 inzendingen) ditmaal een aparte categorie. Een foto die Rick den Besten (Het Kontakt Alblasserwaard) maakte tijdens de voetbalwedstrijd Groot-Ammers - Brakel werd tot beste sportfoto gekozen.AfbeeldingBeste sportfoto NNP 2020 - Foto: Rick den Besten 

 

 Aanmoedigingprijs video
Voor de eerste keer konden ook videoproducties worden ingestuurd (12 inzendingen). De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Maarten Heijenk van De Drontenaar. 


AfbeeldingErik Jan Berends neemt namens Maarten Heijenk de aanmoedigingsprijs in ontvangst. 

 

Jurylid Mick van Herk beoordeelde ‘een hele hoop indrukwekkende inzendingen’ op de criteria: boodschap, journalistieke meerwaarde en uitvoering. De prijswinnende video van Heijenk had het dancefestival Defqon.1 in Elburg als onderwerp. “De actualiteit was visueel vastgelegd op een manier die lekker weg keek. Een hele knappe prestatie”, aldus Van Herk.

A.M. Bandaprijs
Dies van ’t Leven, Remko Poggenplaas en Ted Hobma beoordeelden de commerciële inzendingen. Dat waren er slechts vier, want niet wegneemt dat de Westlandse Banen Carrièrekrant van uitgeverij West Media een waardige winnaar is. “Een heel oud idee is afgestoft en op een nieuwe manier gepresenteerd”, had de jury oog voor het multimedia aspect. De krant werd namelijk verpakt in een speciale uitgave, in combinatie met de site Westlandsebanen.nl. “Prachtig gepresenteerd en ook qua omzet een groot succes.”


AfbeeldingVan links naar rechts: Henk van Zanten (NNP), Rick de Vroom (commercieel directeur Uitgeverij West Media), Monique van der Ende (Uitgeverij West Media) en Roy Keller ( voorzitter NNP). - Foto: Rob Voogd – Uitgeverij West Media 

 


NNP prijzen 2019


Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl van Het Kontakt ed. Leerdam/Vianen hebben de NNP-prijs voor Nieuwsbladjournalistiek 2019 gewonnen met 'Verkiezingen Vijfheerenlanden'.
Afbeelding

Een actuele serie artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden, die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor deze deels streng gelovige gemeente. De omstreden koopzondag, een vertrekkende wethouder en een burgemeester die kansrijk leek om waarnemend burgemeester te worden. 

Items, waarmee de schrijvers handenwringend aan het werk gingen. Pakkend geschreven, gebruik makend van alle beschikbare media en goed vormgegeven. 'Zulke kranten worden gevreten', oordeelde de jury. Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die woensdag 3 april werd gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland en dr. Lou Lichtenberg.

Er waren 4 genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Naast Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl was genomineerd Gretha Woort-Bos van Het Urkerland met het verhaal 'Door Arend verbonden'. Gretha beschreef hoe de familie van de verongelukte Arend, samen met de veroorzaker van het ongeval en zijn vrouw proberen het verschrikkelijke verlies te verwerken. 

Ook was genomineerd Jeroen van Hattum van de Texelse Courant met de reeks artikelen 'We moeten vooruit kijken en niet achterom'. Jeroen produceerde een reeks artikelen waarin hij het doen en laten van de Texelse gemeenteraad in de periode 2014-2018 bekijkt. Een aantrekkelijk en origineel idee in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Laatste nominatie ging naar ging naar Ed van Tuijl van het Kontakt ed. Alblasserwaard met 'Herdenking van de Vezelpersramp'. Ed blikt terug op een enorme stofexplosie bij een bedrijf in Langerak die 25 jaar geleden aan drie mensen het leven kostte. Samen met twee betrokkenen van toen reconstrueerde hij de ramp, waarvan Van Tuijl destijds verslag deed en waaraan hij zelf ternauwernood ontsnapte.

Nieuwbladfotografie
Daarnaast werden de NNP-prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs uitgereikt. De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Nico van Ganzewinkel van het Kontakt ed. Vianen met de foto 'Advocaat van Asia Bibi die in Vianen de internationale pers te woord staat'.

Er waren drie genomineerden. Naast Nico waren dat Leo van Ruyven van Het Hele Westland met de foto; 'Baggeren voor het goede doel' en voor Geurt Mouthaan van Het Kontakt ed. Alblasserwaard met de foto 'brand in bedrijfspand van Montapacking in Molenaarsgraaf. De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.

Afbeelding


Bandaprijs
De A.M. Banda-prijs, de prijs voor het beste commerciële initiatief, ging naar De Texelse Courant met 'best gewaardeerde restaurants'. De jury was vooral gecharmeerd van het gegeven dat deze methodiek op meerdere branches in de toekomst kan worden toegepast. 

Op het onderdeel continuïteit scoorde deze inzending goed omdat dit thema jaarlijks kan worden herhaald. 

Naast De Texelse Courant waren voor de A.M. Bandaprijs genomineerd: Rodi Media met thema 'Familiezaken'. Er is een mooi boekwerk gemaakt waarbij familiebedrijven worden belicht en dit afgewisseld wordt met leuke wetenswaardigheden over familiebedrijven in het algemeen

Ook genomineerd was Het Kontakt Mediapartners met de inzending 'Gemeenteraadsverkiezingen' De inzending viel niet alleen op door de presentatie aan de jury, maar ook door de consistente uitwerking en het gebruik maken van voor de hand liggende inzichten en technieken waarbij offline en online goed met elkaar werden verbonden. 

De jury bestond uit Remko Poggenklaas, Ted Hobma en Dies van 't Leven.


AfbeeldingNNP prijzen 2018


Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk hebben de NNP-prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2018 gewonnen met een artikelserie ‘Hoe werkt lokale politiek’.

 Afbeelding

De jury vond het mooi om te zien hoe drie jonge redacteuren, met verschillende achtergronden, een serie artikelen maken over lokale politiek. Met trefzekere en heldere verhalen maakten zij de gemeentepolitiek ook voor jonge kiezers inzichtelijk. Complimenten voor de opmaak, de samenwerking, met RTV Bodegraven en in het bijzonder voor het crossmediale karakter van de serie.

Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die donderdag 12 april 2018 werd gehouden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum

 

De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde en Simon Hofland.

 

Er waren drie genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek en twee eervolle vermeldingen. 

 

Warm Welkom

Britta Alink van Het Kontakt Edities Bommelerwaard was genomineerd met het project ‘Warm Welkom’. 

Britta schreef een vlot leesbare en vooral indringende serie over vluchtelingen. 


4/5 mei

Ook was genomineerd Wim Heijboer van de Eendrachtbode met krantenartikelen ‘4/5 mei’. Wim interviewde een kleindochter, die vertelde dat haar grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog overtuigd lid waren van de NSB. In het kleine Zeeuwse gemeenschap waar zij deel van uitmaakten een nog steeds een zeer gevoelig onderwerp. 

 

Boerenserie

Een eervolle vermelding ging naar Janneke Kok van Het Kontakt Edities met haar ‘Boerenserie. Ze interviewde vanuit diverse invalshoeken verschillende betrokkenen en schilderde vervolgens actuele, integere en zorgvuldig uitgewerkte portretten van het boerenleven in haar verschijningsgebied. Extra compliment voor de prachtige opmaak van de artikelen. 


 Hoop in tijden van wanhoop

Tweede eervolle vermelding ging naar Jelle Bakker van Het Urkerland met ‘Hoop in tijden van Wanhoop’. Jelle beschreef op indringende en treffende wijze het dramatisch verhaal van basisschool ‘De Regenboog’ op Urk, waarvan binnen enkele maanden door verschillende oorzaken drie leerlingen kwamen te overlijden. Gebeurtenissen, die diepe sporen nalieten in de hechte gemeenschap van het voormalige eiland.

 

Nieuwsbladfotografie

Daarnaast werden de NNP-prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs uitgereikt. De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Bastiaan Miché van Enter Media met de foto ‘woonboerderij gaat geheel in vlammen op’.

 

Er waren ook hier drie genomineerden. Naast Bastiaan waren dat Nico van Ganzewinkel van het Kontakt ed. Vianen met de foto van trouwtrekken in de kasteeltuin van Amaliastein tijdens de Highland Games in Vianen. En John Wijntjes van het Kontakt ed. Krimpenerwaard West met de foto auto rijdt drogisterij Ceelen in Ouderkerk a/d IJssel binnen.

 

De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.