NNP prijzen


A.M. Bandaprijs 2023 Uitgeverij de Bode heeft met ‘Vrienden van de Bode ’

 

Uit het juryrapport:  

De van de ‘Vrienden van de Bode’ is een mooi nieuw verdienmodel, bedacht en zorgvuldig uitgevoerd. De lezer van de Bode worden als vriend geprofileerd. Ze hebben bij de Bode door dat je het van je vrienden moet hebben. Die zullen zich ongetwijfeld ook als vriend gedragen en als zodanig profileren. Het concept ‘Vrienden van de Bode’ is uniek als binding met de lokale krant. Uit de bijgevoegde powerpoint blijkt een zeer doordacht concept. Mensen ‘houden van’ hun huis-aan-huisblad. Het is ook geen gewoon ‘abonnementsmodel’ dat hier wordt gebruikt. Juist door de koppeling aan unieke winstacties van deelnemende bedrijven ontstaat een vernieuwend concept, een nieuw platform voor de deze bedrijven. Waar ze blijkbaar graag van gebruik willen maken. Het klinkt als een mooie manier om het huis-aan-huisblad levend(ig) te houden. De commerciële doelen klinken wel erg ambitieus, misschien wel té! De omzet uit de vrienden en de acties is niet kannibaliserend en daardoor een geheel nieuwe omzetloot aan de boom van De Bode, dus verdient dit idee navolging.

Link naar de websites: www.vriendenvandebode.nl

www.vriendenvanbredavandaag.nl

 

De andere genomineerden:

 

Sa! Media TiPiSa! 

Uit het juryrapport:

Wat een origineel concept: Met een Tipi tent naar de locatie! Mooi dat je zo zichtbaar bent in de regio op de plaatsen waar het gebeurt. Ook de koppeling aan online TV biedt goede perspectieven. Dit komt de binding met de regio en de kijkers zeer ten goede en uit de omschrijving blijkt dat ook de makers er veel plezier uit halen. Ook belangrijk. TipiSa wordt met liefde gemaakt en ontvangen en dat kun je ook zien. Het laat zien dat je als media bedrijf betrokken bent en de evenementen samen met kijkers en lezers bezoekt. Geweldig mooi zo’n feeling met je doelgroep! Wat betreft het commerciële resultaat is het niet zo duidelijk hoe groot dit was. Maar de publicitaire waarde en de relatie met je doelgroep is duidelijk groot.

Link naar video: https://vimeo.com/sa24/tipisa1

 

Eilanden-Nieuws BV. ‘BLAD GO’ 

Uit het juryrapport:

Wat leuk is aan dit blad ‘Go’ (toevallig dezelfde naam als het blad uit Gouda) is dat het met de zakelijke verenigingen samen wordt gemaakt. Heel slim en profijtelijk voor beide partijen. Leuke originele toespeling voor de naam GO, het staat voor Goeree Overflakkee maar vooral voor actie. Het blad is verzekerd van goede (betaalde) content en de zakelijke deelnemers van een regelmatig plekje in dit medium. Slim concept! Drie ondernemersverenigingen zijn al binnen en zij hebben allen inbreng door aanwezig te zijn op de redactie vergadering(en). Maar het geeft de account-medewerkers toegang tot de verenigingen en belangrijk ook hun individuele leden. De betaalde content is een mooie manier om de commerciële opbrengst hoog te doen zijn. Het blad bind lezers, ondernemers en uitgevers binnen de lokale markt. Het verdient wel nog meer aandacht op de uitvoering van het magazine (kijk dan naar het blad van Gouda).

 

De jury bestond uit Monique Hendriks en Jean van Dijk. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op originaliteit, continuïteit, commercieel resultaat, het gebruik van meerdere media en de kwaliteit van de presentatie.

 

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2023: Almere DEZE WEEK: Stadsgesprekken

In het afgelopen jaar gaf ook de lokale journalistiek er opnieuw in rijkgeschakeerde vormen blijk van, dat zij in talrijke haarvaten van lokale gemeenschappen weet door te dringen om te achterhalen wat daar leeft en daarover te informeren. En dat zij daarvoor naast de traditionele pen ook steeds meer nieuwe multimediale en audiovisuele middelen weet te benutten om die rol in de lokale informatievoorziening en opinievorming vorm te geven. Daarmee bewijst de lokale journalistiek wederom hoezeer haar functie ook in de democratie van die gemeenschappen van essentieel en onmisbaar belang is. Zeker waar regionale, landelijke en andere media vooral door fusies en  concentraties niet of nauwelijks meer daaraan toekomen.

Van de vruchten van die lokale journalistieke arbeid in het afgelopen jaar hebben wij juryleden – Miranda van Dijk-Kedde, Froukje Nijholt, Simon Hofland en Lou Lichtenberg – weer met veel belangstelling kennisgenomen. In die journalistieke producties stonden niet alleen lokale politieke en andere maatschappelijke onderwerpen centraal, maar ook getuigden ze er veelvuldig van hoe meer grensoverschrijdende vraagstukken lokaal werden beleefd, denk aan corona, milieu, boerencrises, klimaatveranderingen, stikstof, asielzoekers. Bij de inzendingen troffen we dit keer ook verschillende nieuwe inzenders en verrassende mooie nieuwe lokale onderwerpen aan, zo stelden we daarbij eveneens met veel genoegen vast.

Die variatie aan onderwerpen brengt ook met zich mee dat inzendingen vaak moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden en daaruit te kiezen. Om die keuze toch te kunnen maken hebben we in deze boeiende etalage van de nieuwsbladjournalistiek van het afgelopen jaar vooral gelet op de wijze waarop inzendingen al dan niet voldoen aan diverse journalistieke criteria. Daarbij keken we onder meer naar de mate waarin een inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en in hoeverre het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit, multimedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd. Dat zoekproces resulteerde uiteindelijk in de nominaties.

 

Almere DEZE WEEK: Stadsgesprekken 

Uit het juryrapport:

De slechte opkomst van kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Almere vormde voor de redactie van Almere DEZE WEEK een wake-up-call, omdat zij toch met twee journalisten elke keer de gemeenteraadsvergaderingen bezoeken en daar verslag van doen. Heeft dat nog wel zin en hoe krijg je Almere in beweging, waren prangende vragen die daarbij gesteld werden. De redactie besloot om samen met een debatcentrum elke eerste dinsdag van de maand stadsgesprekken over politieke en maatschappelijke onderwerpen te gaan organiseren, onder het motto: bewoners aan het woord. Elk stadsgesprek wordt geleid door journalisten van Almere DEZE WEEK en is zodanig opgezet dat telkens eerst de bewoners aan het woord komen en dat politici luisteren en daarna pas gaan meepraten. In 2022 werden acht stadgesprekken georganiseerd en vooraf in de krant en online aangekondigd. Na afloop – een dag later al - verschenen daarover ook verslagen in die media. Beide partijen waren en zijn blij met de gesprekken; inwoners doordat ze zich gehoord voelden en politici omdat ze met bewoners in contact kwamen. De stadsgesprekken dragen met deze aanpak bij aan de betrokkenheid van de burger bij actuele vraagstukken in de stad. De journalisten staan letterlijk midden in de samenleving, tussen hun lezers en politici in en geven hun het woord. Naar het oordeel van de jury daarom een vernieuwend initiatief: de krant als mediator en aanjager tussen inwoners, gemeente en de politiek.

Meer informatie: https://tinyurl.com/yx6vn5x4

 

De andere genomineerden:

 

Het Kontakt Mediapartners: Liveblog gemeenteraadsverkiezingen 

Bij de nadering van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zag de gehele redactie van de edities van Het Kontakt zich geplaatst voor de vraag hoe zij met die verkiezingen in hun één keer in de week verschijnende huis-aan-huisbladen zouden kunnen omgaan. Ze kozen er uiteindelijk voor om dat breed online te doen via alle edities van Het Kontakt. Tijdens de verkiezingsdag en de nachtelijke uren van de daaropvolgende dag maakten ze aldus in totaal zestien liveblogs met nieuws, foto's en korte videofragmenten. In de kranten van de week na de verkiezingen blikte de redactie terug op de verkiezingen en vooruit op de vorming van de nieuwe colleges van B&W. Deze gehele actie vereiste een intensieve voorbereiding en afstemming, een grote operatie voor de redactie die ook de bewondering van de jury verdient. Een indrukwekkende manier om als weekblad een dergelijke online-activiteit te kiezen en aldus het publiek bij de gemeenteraadsverkiezingen te betrekken.

Online op 16 en 17 maart 2022: https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/305617/liveblog-gemeenteraadsverkiezingen-in-molenlanden-liveblog-

Link naar e-paper: https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/reader/50301#p=7

 

De Schakel Barendrecht (BAR Lokale Media): Wandelen door de Zeeheldenbuurt 

De Schakel publiceerde in 2022 in de papieren krant en online in 16 delen de serie verhalen ‘Wandelen door de Zeeheldenbuurt’, geschreven door Arco van der Lee. De Zeeheldenbuurt werd vanaf 1950 gebouwd en was eerste naoorlogse nieuwbouwwijk van Barendrecht. Het was een volkswijk waar veel mensen dierbare herinneringen aan bewaren. In 2022 werd het duidelijk dat de sloop van de Zeeheldenbuurt in Barendrecht aanstaande was. De woningen voldeden niet meer aan de normen van deze tijd. Verdere verduurzaming was niet mogelijk, tenzij er onverantwoord hoge kosten werden gemaakt. Naar aanleiding van een oproep in De Schakel meldden zich veel bewoners en oud-bewoners om voor een verhaal in de krant nog één keer een wandeling te maken naar het huis waar ze ooit woonden. Ook tijdelijke bewoners kregen een plaats in de serie. Zij kwamen uit Oekraïne of woonden hier anti-kraak. Zo ontstond een serie verhalen over een uniek stukje Barendrecht die als geheel een waardevol en tegelijk warm en pakkend historisch beeld geeft van een wijk die verdwijnt, maar die in die verhalen blijft voortleven. De Historische Vereniging Barendrecht heeft inmiddels een boekje over de buurt uitgebracht waarin ook de verhalen van deze serie zijn opgenomen. Een serie die het verdient bewaard te worden.

Link naar e-paper: https://www.deschakelbarendrecht.nl/zoek?q=wandelen+door+de+zeeheldenbuurt

 

Prijs voor Nieuwsbladfotografie 2023: Rick den Besten voor het Kontakt Alblasserwaard

 

Uit het juryrapport:

Veel beelden van evenementen, feest op straat, wel of niet folkloristisch. Nederland vermaakte zich na het definitieve einde van corona weer opperbest, gelet op de fotografie van de Nieuwsbladpers uit de regio. In de inzendingen trof de jury geen enkele nieuwsfoto van een uitslaande brand in de buurt, of op een bedrijventerrein.

Ook in de Alblasserwaard vond een druk bezocht evenement plaats – veel publiek rondom een manege. De mensen schrokken toen een vrouwelijke ruiter van haar paard viel. Een mooie dame in passend tenue, blauw cowboy overhemd, leren beenbeschermers. Haar val is sierlijk, het lijkt wel een dans. Ze hangt horizontaal gestrekt uit het zadel, haar rechterarm geheven met een uitgestrekte wijsvinger, haar linkerarm recht omlaag, ook met een wijzende vinger – dáár zal ze neerkomen. Rick den Besten legde dit moment uitstekend vast voor het Kontakt Alblasserwaard. Voor hem is de prijs voor de Fotojournalistiek algemeen.

Tekst gaat verder onder de foto.

 

 

De andere genomineerden:

Uit het juryrapport:

De oorlog in Oekraïne kwam wel dichtbij in Scheveningen. Een lachende oma op haar scootmobiel in opgewekt gesprek voor de deur van haar dochter en kleindochter, omgeven door allerlei ingezamelde spullen op het trottoir, zoals toiletrollen en pakken mineraalwater. Dick Teske zag het en drukte af voor De Scheveninger. Goed voor een nominatie in de categorie Nieuws Algemeen.

Tekst gaat verder onder de foto.

 

De drone is al langer ook voor de nieuwsbladfotografen een mooi extra instrument. Het resulteerde in een prachtfoto van de top van de Lange Jan in Middelburg, uit torenend in de decembermist bij zonsondergang. Hij kwam in de Middelburgse en Veerse Bode. Het leverde een nominatie op voor maker Rolf de Feijter.

Tekst gaat verder onder de foto.

 


 

Prijs voor Nieuwsbladfotografie 2023 Sport: Rick den Besten voor het Kontakt Alblasserwaard

 

Uit het juryrapport:

Van een andere categorie was de wedstrijd die de VV Vuren speelde tegen VV De Alblas. Het ging om promotie, maar toen het 3-1 werd voor de Alblas zakte de Vurense keeper op zijn knieën. Helemaal alleen is hij in die houding, met zijn handschoenen op zijn dijen, zijn gezicht geheven, mond in een strakke plooi, de ogen gesloten. De eenzaamheid van een verslagen doelman, nog stiller dan een schaker. Prachtig vastgelegd door, alweer...Rick den Besten. Ook voor deze plaat krijgt hij de prijs.

Tekst gaat verder onder de foto.


Sport is fotogeniek door zijn grote beweeglijkheid. Dat levert ook in de Nieuwsbladpers veel beeld vol dynamiek op. Het is veel lastiger om beweging te krijgen in een foto met schakers. Toch is dat gelukt in het schaaktoernooi in Giessenburg. De man links is aan zet, zijn tegenstander kijkt toe. Geurt Mouthaan legde het vast, mooi gebruik makend met het licht van de lamp boven het schaakbord. De foto kwam in Het Kontakt Alblasserwaard. Een nominatie voor Geurt Mouthaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volendam verzekerde zichzelf in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch van promotie naar de Eredivisie. De spelers komen in volle ontlading na het bereiken van deze mijlpaal. Fred Rotgans volgde de club voor Nieuw Volendam in de hele reeks naar dit succes. Met die serie verdient hij een nominatie.


De jury voor de fotoprijzen bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.

 

Aanmoedigingsprijs online 2023 De actie 'Kerst in je eendje' door Kontakt Mediapartners

Steeds meer lokale media ontdekken de kracht en inzet van digitale tools om hun lezers, kijkers en luisteraars op een onderscheidende manier te bereiken. Vlogs, podcasts, livestreams en smartphone interviews zijn heel populair en toegankelijk om te maken.

Maar het belangrijkste blijft toch: dat je mensen in je verhaal meeneemt. Dit kan leiden tot een grotere betrokkenheid van het publiek en het kan helpen om de lokale gemeenschap te informeren, te verbinden en te versterken.

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs online moesten de media-uitingen te zien zijn geweest op de website van kranten, waarvan de uitgever bij de NNP is aangesloten. Belangrijke voorwaarde was dat de ingezonden video’s door een medewerker of freelancer van de betreffende uitgeverij waren gemaakt.

 

Uit het juryrapport:

De actie 'Kerst in je eendje' van Kontakt Mediapartners heeft de prijs gewonnen vanwege de creatieve en originele manier waarop ze een belangrijk maatschappelijk probleem hebben aangepakt. De actie richtte zich op het verminderen van eenzaamheid tijdens de kerstperiode, wat voor veel mensen extra moeilijk kan zijn. Door samen te werken met lokale ondernemers hebben ze op een bijzondere wijze aandacht besteed aan dit onderwerp.

De video's waren kort maar krachtig, en de verborgen woordenpuzzel in de video's zorgde voor interactie en betrokkenheid van de kijker. Door de persoonlijke kerstwensen van ondernemers in een oldtimer eendje te tonen, lieten ze vooral veel emotie en warmte zien.

Het kerstontbijt dat door Stichting Welzijn werd verzorgd en ontzettend werd gewaardeerd door de mensen is tevens een mooi gebaar in deze moeizame periode. Kortom, een geslaagd concept en een eveneens succesvolle uitvoering. Gefeliciteerd met de prijs, ga zo door!

Eenzaamheid is voor veel mensen extra voelbaar met kerst. Daarom maakten Kontakt Mediapartners samen met talloze lokale ondernemers, hartverwarmende kerstvideo’s in een oldtimer eendje. De kijker/lezer kon in de video’s verborgen woorden zoeken om daarmee een puzzel op te lossen.

Link naar de e-paper: : https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/reader/50340#p=24

Link naar de video’s: https://kmp.nl/kerst-in-je-eendje-alblas/

https://kmp.nl/kerst-in-je-eendje-vijf

https://kmp.nl/kerst-in-je-eendje-tiel

 

 

Dit andere inzendingen:

Van Gent Finaleweken 2022 - BDUmedia

De sportredactie van Ede Stad, De Rijnpost en RegiosportVeenendaal.nl organiseren sinds 2011 het multimediale sportproject Van Gent Finaleweken van Ede Stad, waarin sportploegen in de laatste fase van hun competities extra intensief worden gevolgd. Dit wordt gedaan in tekst, foto en video.

 

IJ! - Kontakt Mediapartners

Om het nieuwe glossy magazine IJ! te promoten maakte Sandra de Leeuw een video, samen met media-adviseur Bastine Neven. Deze is online gedeeld op social media en op de websites.A.M. Banda prijs 2022 voor Uitgeverij de Bode met hun Jaarboek

De A.M. Banda prijs 2022 is gewonnen door Uitgeverij de Bode met hun Jaarboek.

Uit het juryrapport:

‘Wat een slim commercieel concept! En daar gaat het wel om bij de Bandaprijs. Een prachtig uitgevoerd jaaroverzicht. Door de kosten te laten dekken door advertorials van adverteerders die in dat jaar iets bijzonder hebben meegemaakt is de opbrengst van de verkoop van de boeken rechtstreeks bij het bedrijfsresultaat te schrijven. Wij verwachten dat veel mensen lokaal zo’n jaarboek wel zouden willen verzamelen over de gebeurtenissen in hun gemeente. Dit geeft het product een kans op lange continuïteit met vele jaren te gaan. Slim hergebruik van artikelen, inzetten van luwe periodes, efficiente samenstelling en mooie kwaliteit uitvoering. Een terechte genomineerde voor de Bandaprijs 2022.’

In totaal zijn er door zes verschillende uitgeverijen 10 inzendingen ingestuurd voor de A.M. Bandaprijs 2022.

De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de volgende criteria.

Originaliteit, continuïteit, commercieel resultaat, het gebruik van meerdere media en de kwaliteit van de presentatie. De jury is positief verrast door met name een tomeloze creativiteit en is verheugd te zien dat de meeste inzendingen multimediaal zijn. Uiteindelijk is de jury tot de volgende drie nominaties gekomen.

Naast Uitgeverij de Bode waren dat:

Texelse Courant met hun bijlage Gezond en fit. Uit het juryrapport:

‘Mooi hoe de nieuwe salespersoon de uitgever heeft meegekregen om deze innovatie door te voeren. En met veel succes: Nu al zijn meerdere edities verkocht. Hetgeen de special een hoge mate van continuïteit mee geeft. Een belangrijk thema: ‘Gezond en fit’. En een slimme commerciële insteek, goede inzet vanuit de redactie. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen beide disciplines. Ook goed gebruik van multimedia en daarmee meer bereik voor de content. Erg mooie inzending. Zeker een nominatie waard.’

En BDU met Baan Dichtbij. Uit het juryrapport:

‘Werkgelegenheid is een hot issue. En wat fijn dat er dan via de lokale bladen aandacht aan werk ‘dichtbij’ wordt besteed. Vooral het samenbrengen van de lokale werkgever die zich op deze wijze als onderdeel van de lokale samenleving kan presenteren is een aspect dat met deze acties kan worden versterkt en dat kan wel eens heel effectief zijn. De jury is benieuwd ook naar resultaten. Mooie uitvoering en heel goed gebruik van meerdere platforms. Prachtig

voorbeeld van slim en commercieel goed gebruik van de lokale media. Interessant voor werkgevers, werknemers (trots op het eigen bedrijf) en werkzoekenden. Ook voor de ‘argeloze lezer’ interessant om te zien hoe florerend de economische omgeving is. Een multi doelgroep. Dus zeker nominatie waard.’

De jury bestond uit Monique Hendriks en Jean van Dijk.

 

Prijs voor Nieuwsbladfotografie naar John Wijntjes

Voor de  Prijs voor Nieuwsbladfotografie 2022 werden veel corona gerelateerde foto’s ingestuurd. ‘De pandemie is geluwd, maar avondklok en lockdown blijven achter als geschiedenis in een reeks treffende nieuwsbladfoto's’, vindt de jury. Die bestond dit jaar uit Joost Berends, Merijn Stillebroer en Jeroen Wielaert. Toch won een fotograaf met een niet-coronafoto: John Wijntjes. 

‘John Wijntjes had ook tijd voor andere problematiek’, oordeelt de jury. ‘Hij kwam oog en oog met die man, zittend op een ouderwets bed in een mouwloos shirt, tatoeages op zijn armen en een verwilderde blik op zijn tanige gezicht met twee grote oren, een bezorgde vrouw achter hem op de sprei. Het is bijna een modern schilderij. Het gaat erover hoe het is om gedoemd te zijn op straat te leven.’

Uit het juryrapport:  

‘De verlaten haven van avondlijk Middelharnis, de kerk van Heiloo, eenzaam beneden in het donker. Een kat als solistische heerser in een lege dorpsstraat op Texel.

Het aanbod op dit thema was onvermijdelijk groot en van behoorlijke kwaliteit. De pandemie overheerste toch niet alles. Er werden ook andere kwesties gefotografeerd en afgedrukt in de nieuwsbladpers. Dat maakte het kiezen voor de fotografiejury extra interessant.

In de Krimpenerwaard was Jamie de corona maatregelen beu. Ze wilde gewoon weer in de klas zitten met de andere kids. Ze ondernam actie, haalde er zelfs het televisiejournaal mee. In grote kalkletters schilderde ze een tekst op het raam: IK WIL NAAR SCHOOL. Ze ging ernaast staan met twee opgestoken duimen en een ferme, gretige gelaatsuitdrukking. Het werd voor Het Kontakt-Krimpenerwaard-West vastgelegd door John Wijntjes. Goed voor een nominatie.

De druk op de zorg bleef nijpend, met grote personeelstekorten. Reden voor S&L Zorg Roosendaal om mee te doen aan de rubriek 'Op de werkvloer' van de Roosendaalse Bode. Remko Vermunt fotografeerde in het zorgcentrum een breed lachende meid achter een toestel, met rechts van haar een zorgdame, nog met mondkapje op, pretogen daarboven. Het is een passende illustratie bij haar uitspraak: 'Die lach op het gezicht, daar doe je het voor.' Ook een mooie nominatie.

 

Dan de sport. Er was een goede keuze uit uiteenlopende wedstrijdmomenten in verschillende takken van sport. De mooiste komt toch van een voetbalveld. Heel kunstzinnig, het lijkt wel op een laag bij degronds ballet, hoe twee voetballers met elkaar in een sliding verwikkeld zijn, de speler op de grasmat met zijn rechterbeen geheven tussen de benen van de tegenstander boven hem nog in de lucht.

De gelaatsuitdrukkingen spreken mee.

Mooi beeld uit dé befaamde derby van de Krabbenkreek, NOAD'67 tegenWHS. Het is de winnende sportfoto van Iman Fase, in de Thoolse Bode.

 

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2022 voor Dossier Soestdijk van de Baarnsche Courant

De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2022 is gewonnen door Dossier Soestdijk van de Baarnsche Courant. De jury was het daar unaniem over eens.

Uit het juryrapport:

‘Het iconische paleis Soestdijk is enerzijds de trots van Baarn, maar verdeelt tegelijkertijd de bevolking op het bot, zo valt te lezen in de toelichting van de redactie. Sinds een particulier het paleis kocht, is de Baarnsche Courant het dossier nog meer gaan volgen. Elke raadsvergadering is daadwerkelijk bezocht. Het levert een omvangrijk dossier aan nieuwsverhalen,  achtergrondreportages, analyses en interviews op. Daarbij was ook aandacht voor het sterke geluid van tegenstanders. De Baarnsche Courant heeft ook goed het publiek betrokken via polls op de website en social media, de rubriek Schrijvershoek, maar ook door gewoon de straat op te gaan om met het publiek in gesprek te gaan. De jury vindt dat de Baarnsche Courant er goed in is geslaagd om in zo’n informatiebombardement de lezer bij de hand te nemen. Door soms even terug te blikken, vooruit te kijken en verwachtingen helder te maken. Daarnaast zijn de koppen en foto’s, zeker online, sterk gekozen. De jury is het met de redactie eens dat geen enkel ander medium in staat is (of de urgentie ziet) om zo’n proces zo langdurig op de voet te volgen.’

 

De jury van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2022, bestond uit Froukje Nijholt, Lou Lichtenberg, Miranda van Dijk-Kedde en Simon Hofland.

Uit het juryrapport:

‘De jury, heeft ook dit jaar weer met veel plezier de voor de prijs ingezonden artikelen en series beoordeeld. De jury vond het niveau van de inzendingen hoger dan vorig jaar en dat was natuurlijk erg fijn om te merken. Er waren behoorlijk veel inzendingen die maar weer eens aantoonden waarom lokale journalistiek belangrijk is en blijft. Of het nu gaat om het controleren van de macht of om verbinding met je omgeving. Het draagt bij aan betrokkenheid en versterking van de lokale democratie.

Ook dit jaar zagen we dan ook weer veel variatie aan thema’s, waarbij zelfs opviel dat er geen enkele corona-gerelateerd onderwerp was ingezonden. Het was mooi om te zien hoe grote thema’s als energietransitie, participatie in de gemeente, rioolproblematiek en diftar zijn opgepakt, goed zijn uitgezocht en helder in een verhaal werden verpakt.

Ook waren er veel bijzondere verhalen te lezen zoals bijvoorbeeld het verhaal over onofficiële pleegkinderen of de bijzondere briefwisseling uit 1945. Onze complimenten dat journalisten hier de ruimte voor krijgen om dit soort onderwerpen uit te zoeken.

Voor de jury was het dit jaar niet gemakkelijk om tot een keuze te komen, omdat de variatie aan onderwerpen soms lastig te vergelijken was. Maar ook dit jaar hebben we vooral weer gelet op het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit en originaliteit, het betrekken van het publiek en de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming.

De jury heeft uiteindelijk drie inzendingen genomineerd voor de prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2022. Naast de Baarnsche Courant waren dat:

Het Kompas Hardinxveld-Giessendam – dossier cold case Johan de Waal

Uit het juryrapport:

‘Alex Monster verdiepte zich het afgelopen jaar in de moord op Johan de Waal uit Boven-Hardinxveld. Monster, zelf inwoner van de regio, maakte daarbij gebruik van zijn lokale kennis en netwerk en probeerde zo zijn weg te vinden in een zaak die in het dorp extreem gevoelig ligt. De jury prijst het vele en zorgvuldige werk dat in dit dossier is gestoken. Daarbij is ook zoveel mogelijk, hoe moeilijk vaak ook, het publiek betrokken. Veel facetten in deze zaak zijn goed belicht en het dossier had ook landelijke impact. Het dossier leest bijna als een spannend boek, waarvan je de uitkomst niet weet en je nieuwsgierig wacht op het volgende verhaal.’

En Eilanden-Nieuws – Een duik in Grevelingen.

Uit het juryrapport:

‘In 2021 was het precies 50 jaar geleden dat het Grevelingenmeer in haar huidige vorm ontstond. Reden genoeg voor Eilanden-Nieuws om in het meer te ‘duiken’. De jury prijst de aanpak van deze bijlage. Je kan merken dat hier veel tijd in is gestoken. De jury is enthousiast over de goede afwisseling tussen korte en lange verhalen en de mooie mix tussen informatie en ontspanning. Daarnaast is de vormgeving ook prachtig. ‘Spectaculair’ noemde een van de juryleden de bijlage. We denken dan ook dat veel lezers deze bijlage hebben bewaard om hier regelmatig nog eens in te bladeren.’

 

Aanmoedigingsprijs online 2022

Dit jaar is er ook een Aanmoedigingsprijs online’ uitgereikt. De winnaar werd de serie 'Jumbo Voetbal Challenge' door Uitgeverij Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 

De jury:

‘Een goed idee begint met een sterk concept. Met deze vermakelijke reeks video’s heeft Kijk op Bodegraven-Reeuwijk dat meer dan waargemaakt. Dankzij het vrij eenvoudige wedstrijdelement zijn het zeer toegankelijke, hippe video's geworden dat een brede doelgroep aanspreekt, zowel jong en oud. Kortom, ontzettend leuk om op deze manier lokale mensen en organisaties met elkaar te verbinden.’

‘Qua uitvoering zit het allemaal picobello in elkaar. Je kunt merken dat er achter de schermen een redelijk budget beschikbaar was, en dat komt het professioneel ogende eindresultaat alleen maar ten goede. Het moet behoorlijk wat regelwerk zijn geweest om van iedere club geschikte deelnemers gevonden te krijgen.’

‘Het camerawerk en de energieke montage zijn goed in balans. Door de keuze om iedere video maximaal 3 minuten te laten duren voelt geen enkele aflevering te lang. De energieke muziek, geluidseffecten en strakke vormgeving vloeien mooi in elkaar over. Ook petje af voor presentator Bjorn Remmerswaal. Hij komt professioneel over, zonder de focus te verliezen op de challenge en weet zijn gasten voor de camera op hun gemak te stellen.’

‘De artikelen en interviews die online, op social media en in kranten verschenen zijn een rijke aanvulling. Het geeft de kijker/lezer meer achtergrondinformatie over lokale spelers, sponsoren en andere betrokkenen. Gefeliciteerd met de prijs, klasse werk en ga zo door!’

 

De jury stelde zich bij de beoordeling van de inzendingen de vraag hoe je in deze moderne tijd een publiek wilt bereiken. Je kunt bijvoorbeeld gaan vloggen, een podcast maken, livestreamen of je kunt mensen digitaal interviewen.

Maar het hoofddoel blijft eigenlijk altijd hetzelfde: dat je mensen in je verhaal wilt meenemen. Verhalen die op een persoonlijke wijze worden gedeeld zijn daarom steeds populairder, in iedere regio.

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingsprijs online moesten de video's te zien zijn geweest op de website van kranten, waarvan de uitgever bij de NNP is aangesloten. Belangrijke voorwaarde was dat de ingezonden filmpjes door een medewerker of freelancer van de betreffende uitgeverij waren gemaakt.

De andere inzendingen waren:

Koningsdag 2021 - Kontakt Mediapartners

Ook Koningsdag 2021 was, net als vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen anders dan anders. Toch werd er in de Alblasserwaard een feestje van gemaakt.

Trots op de Boer - Kontakt Mediapartners

Ter promotie van het magazine 'Trots op de boer' werd besloten om een video te maken. En niet zomaar een video, maar een heuse 'titelsong'! Alles werd door Kontakt Mediapartners in eigen beheer gedaan, dus ook het camerawerk en de videomontage.

Jumbo Voetbal Challenge - Uitgeverij Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

In augustus en september 2021 presenteerde Kijk op Bodegraven-Reeuwijk de voetbalchallenge. In deze competitie namen acht voetbalclubs het tegen elkaar op. De challenge zorgde voor verbinding in de gemeente en wist sponsoren aan zich te binden.

Niks aan de Zeis Koningsdag - Kontakt Mediapartners

De boerenrockband Niks aan de Zeis, razend populair in eigen streek, toerde dinsdag 27 april 2021 door een deel van de Alblasserwaard. Niks aan de Zeis startte in Brandwijk en eindigde met een slotoptreden op de Vuilendam.

Juryrapport Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021 

De serie ‘Klimaatadaptatie in de polder’, ingezonden door Het Kontakt Alblasserwaard heeft de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021 gewonnen. Anne Marie Hoekstra dook voor de serie  in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers.

 De jury, bestond uit Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland, Lou Lichtenberg en Froukje Nijholt.  

Lokale journalistiek is en blijft belangrijk, vindt de jury, het gaat om nieuws, onderzoek en mooie verhalen, waardoor de lokale democratie wordt versterkt. 

 Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona. De jury was dan ook zeer verrast dat er desondanks een groot aantal inzendingen was met een enorme variatie aan thema’s en niet alleen corona. 

 Mooi om te zien was hoe onderwerpen als 75 jaar bevrijding, de klimaatverandering en uiteraard de coronapandemie lokaal werden opgepakt en uitgewerkt. Er waren originele versies met creatieve invalshoeken. Opvallend was ook de vormgeving van de inzendingen, die ieder jaar beter lijkt te worden. Een prachtige ontwikkeling die de kwaliteit van de nieuwsbladen ten goede komt. En daarom ook een compliment aan de uitgevers die hiervoor alle ruimte aan de redacties geven. 

 Voor de jury was het niet gemakkelijk omdat de beste inzendingen in kwaliteit en presentatie dicht bij elkaar lagen. Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury op diverse journalistieke criteria, zoals de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en of het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd. 

De jury heeft vier inzendingen genomineerd voor de prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021. 

  

De serie ‘Klimaatadaptatie in de polder’ ingezonden door Het Kontakt Alblasserwaard. 

 Anne Marie Hoekstra dook in het vraagstuk van een regio die in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische is voor beleidsmakers. Ingesloten tussen rivieren vormen de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een kwetsbare badkuip, zeker nu het klimaat verandert. 

De jury vond het een prachtige serie met uiteenlopende verhalen die met passie geschreven zijn en een mooi tijdsbeeld geven. Het is een goed afgewogen geheel, waarin zowel beleidsmakers als gewone mensen aan het woord komen. De artikelen nodigen de lezer uit om ook zelf in beweging te komen. Verdiepend en informatief. 

 

Andere nominaties waren:

De 9-delige serie ‘Eilanders over impact coronacrisis op hun ‘leven’, ingezonden door Eilanden Nieuws. 

Erwin Guijt interviewde tal van mensen in coronatijd, van boekhandelaar tot zorgondernemer en van aardappelteler tot alleenstaande oudere. 

De jury vond dat de serie een breed beeld van de impact van de crisis geeft. Het is een mooie serie, omdat alle facetten in de maatschappij worden beschreven met een scala aan invalshoeken. De burgemeester zorgt aan het eind van de serie nog voor de kers op de taart. De serie geeft in zijn totaliteit een mooi tijdsbeeld. 

Ook de vormgeving kreeg lof van de jury. 

 

De special ‘75 jaar vrij’, ingezonden door Het Kontakt Krimpenerwaard. 

De auteurs Marijke Verhoef en Geurt Mouthaan vonden 75 jaar bevrijding een moment om uit te pakken met een bijzondere special: ‘75 jaar vrijheid, 75 jaar bevrijding, dat is een moment om te vieren!’ 

De jury sprak zijn waardering uit over deze bijzonder mooie uitgave wat betreft diversiteit en inhoud. Alle facetten werden belicht en ook de keus van het formaat – half-Berliner (half zo groot als het Berlinerformaat, dat op zijn beurt het midden houdt tussen het traditionele broadsheet- en het tabloidformaat) – en de opmaak kregen een hoge waardering. De uitwerking van een landelijk thema op lokaal niveau is ijzersterk. Een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie, doordat inwoners zelf actief een bijdrage konden leveren. Niet alleen ouderen, ook jongeren komen aan het woord in persoonlijke verhalen. Ook waardering voor de bijzondere foto’s in deze special. 

 

De serie Podcast Politiek Circus Almere van Almere Deze Week. 

Marcel Beijer en Robert Mienstra van Almere Deze Week maken sinds 23 oktober 2020 elke week op vrijdag de podcast Politiek Circus. En bespreken en duiden daarin de politieke zaken die die week in Almere gespeeld hebben. 

Vervolgens publiceren zij daarna in de papieren krant artikelen naar aanleiding van deze podcast. 

De jury vindt het een goed initiatief en erg knap dat een redactie bij een lokale uitgever Podcast weet te maken. Er worden goede gasten gezocht en de lengte van 20 minuten is prima, oordeelde de jury. Mooi dat politiek op deze manier wordt opgepakt en zo dichter bij de lezer wordt gebracht. Een prima voorbeeld van iets nieuws opzetten, uitproberen en daarvoor de ruimte krijgen, en van crossmedialiteit. 

 

AfbeeldingDe genomineerden en winnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2021. Foto: Geurt Mouthaan

 

 

Juryrapport A.M. Bandaprijs 2021 

TX MAPS van Texelse Courant heft de A.M. Bandaprijs 2021 gewonnen. 

In totaal zijn er door acht verschillende uitgeverijen in totaal tien inzendingen ingestuurd voor de A.M. Bandaprijs 2021. 

De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de volgende criteria:  

Originaliteit, continuïteit, commercieel resultaat, het gebruik van meerdere media en de kwaliteit van de presentatie. De jury, bestaande uit Dies van ’t Leven en Ted Hobma, realiseert zich dat met name het criterium originaliteit soms lastig toepasbaar is omdat veel uitgevers veel zaken al eens eerder hebben opgepakt of dat bepaalde acties in een ver verleden al eens zijn gedaan.

 

De juryrapporten: 

 

TX MAPS van Texelse Courant 

 De Texelse Courant heeft goed ingespeeld op de veranderde omstandigheden en de horeca de gelegenheid geboden om zich op een heel groot platform te presenteren. Ieder horecabedrijf dat aan afhalen en bezorgen deed kon op de TX-MAPS kaart verschijnen. 

TX-Maps is een digitale Wie- Wat- Waar voor Texel gekoppeld aan de website en de twee apps van de Texelse Courant. 

Begonnen als gratis service aan de horeca is TX-MAPS inmiddels uitgegroeid tot een betaald platform voor horeca, winkels, supermarkten, rondvaarten, bioscopen enz. 

De jury vond TX-MAPS een mooi voorbeeld hoe je vanuit een crisissituatie een nieuw commercieel platform kan presenteren dat inmiddels bijzonder succesvol is. 

 

De andere nominaties waren:

 

Serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws 

Mooi voorbeeld hoe er door onze uitgevers werd ingespeeld op de coronacrisis, is de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws. 

Tijdens de eerste coronagolf was de saamhorigheid in de samenleving groot en werden zorgverleners als helden behandeld. Dat is in deze tweede golf helaas anders, terwijl zij zich ook nu iedere dag inzetten voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren met het risico zelf ziek te worden. Eilanden-Nieuws en een groot aantal bedrijven en instellingen wilden graag een tegengeluid laten horen en de zorgverleners een hart onder de riem te steken door hun verhaal te blijven vertellen. 

Wekelijks werden 2 pagina’s besteed met verhalen over organisaties en medewerkers in de zorg. Deze pagina’s werden bekostigd door adverteerders die deze actie een warm hart toedroegen. 

De jury heeft voor de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws gekozen omdat er journalistiek een tegengeluid liet horen en dat het toch een groot commercieel succes was. 

 

Ondernemen in Kampen van BrugMedia 

In het coronajaar stond de reguliere omzet van de bestaande adverteerders bij alle uitgevers onder druk. BrugMedia besloot om zich op de b2b te richten. Met een volledig nieuw magazine met als motto: informeer, inspireer en motiveer ondernemend Kampen, werden er 4 themanummers uitgebracht. Het magazine werd per post verstuurd aan alle directeuren/eigenaren in de gemeente Kampen en lag dus direct op het bureau van de beslisser. Ook ontvingen de burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen het magazine. 

De jury heeft voor Ondernemen in Kampen gekozen omdat BrugMedia in een crisistijd met dalende advertentie-inkomsten een geheel nieuw magazine presenteerde, journalistiek onafhankelijk en per post waardoor de attentiewaarde van het magazine bijzonder hoog was.  

AfbeeldingDe winnaar en genomineerden van de A.M. Bandaprijs 2021. Foto: Geurt Mouthaan

 

NNP prijzen 2020


De NNP-prijzen 2020 zijn gewonnen door de redactie van Weekblad voor Deurne/’t Contact (Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek), John Wijntjes van Het Kontakt (Prijs voor de Nieuwsbladfotografie) en West Media (A.M. Bandaprijs). Voor het eerst werd er een aanmoedigingsprijs uitgereikt voor videoproducties. Deze ging naar BrugMedia. 

 


AfbeeldingWinnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2020. 

 

 

Vanwege de coronacrisis kon de NNP-dag 2020 niet doorgaan. Vandaar dat de prijzen en nominaties recent coronaproof bij de uitgeverijen werden uitgereikt.

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek
Froukje Nijholt, Miranda van Dijk-Kedde, Lou Lichtenberg en Simon Hofland vormden de jury van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Zij maken zich zorgen over het teruglopende aantal inzendingen, maar toonden zich content over onder meer de interactie met de lezer en de originele invalshoeken.

Bij de beoordeling van de inzendingen lette de jury op diverse journalistieke criteria, zoals de mate waarin de inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en of het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd.

Winnaar
De Peel onder vuur, ingezonden door Das Publishers.

‘Knap, hoe journalisten van een kleine uitgeverij, met minder middelen dan waarover regionale bladen kunnen beschikken, toch zo’n indrukwekkende en originele serie (een oorlogsrubriek, red.) hebben weten te maken. Zo’n groot en omvangrijk project zie je nog maar zelden bij lokale media. De redactie besloot de zaken grondig aan te pakken en betrok er een werkgroep van historici bij. Een prachtig voorbeeld van publieksparticipatie! Lezers leverden aanvullende informatie en foto’s aan en tevens werden er bijeenkomsten georganiseerd om actief op zoek te gaan naar verhalen. Heel mooi! Al met al een aantrekkelijke combinatie van persoonlijke verhalen en historische geschiedschrijving, die na afloop van het project terecht in boekvorm werd uitgegeven’.

Nominatie
Samengestelde productie over de bouwbranche, ingezonden door Het Kontakt editie Alblasserwaard.

‘Auteur Geurt Mouthaan dook in de problematiek van nieuwbouwprojecten in de gemeente Molenlanden, die veel vertraging oplopen als gevolg van de door de gemeente gewenste brede inspraak. Gezien de krapte op de woningmarkt vinden velen dit een ongewenste situatie. De jury vindt deze inzending actueel, zorgvuldig uitgewerkt, goed afgewogen en genuanceerd. Het geeft een verhelderend beeld over hoe de lijntjes lopen en verschaft het publiek daarmee een mooi inkijkje in het proces. Heel mooi dat het verhaal vanuit meerdere perspectieven is bekeken. De kaders zijn een goede aanvulling op het verhaal en het geheel zorgt voor een compleet beeld’.


AfbeeldingV.l.n.r. Geurt Mouthaan, Henk van Zanten (NNP), Anne Marie Hoekstra en Rick den Besten - Foto: Marijke Verhoef 

 

Nominatie
De serie ‘Stedelingen op het platteland’, ingezonden door Het Kontakt editie Alblasserwaard.

‘De jury vond dit een fris geschreven serie verhalen over een actueel onderwerp, in een mooie vorm gegoten. Door de krankzinnige huur- en koopprijzen in de grote steden, voelen veel mensen zich gedwongen te verhuizen naar kleinere plaatsen in het land. Anne Marie Hoekstra en Janneke Kok vroegen zich af, hoe het de stedelingen op het platteland vergaat. Vinden ze een beetje aansluiting bij de autochtone bewoners en vinden ze de rust en ruimte die ze zochten? Het onderwerp leverde een serie verhalen op met een mooie invalshoek, die door middel van een vast format een inkijkje geeft in de overgang van stad naar platteland. De serie is mooi en helder geschreven en geeft aandacht aan een onderbelicht feit’.

Prijs voor de Nieuwsbladfotografie
De juryleden Merijn Stillebroer, Joost Berends en Jeroen Wielaert waren verrast door het niveau van de inzendingen. ‘Het was dus best lastig om een keus te maken’. Maar over de keuze voor de winnaar bleek de jury unaniem.


AfbeeldingJohn Wijntjes (r) winnaar van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2020. - Foto: Marijke Verhoef 

 


Winnaar
Een mooie actiefoto en ook nog eens vlijmscherp, zo omschrijven de juryleden de foto die John Wijntjes maakte van een eiergooiwedstrijd in Lekkerkerk. De foto werd afgedrukt in Het Kontakt editie Krimpenerwaard West. Wijntjes legde de dynamiek vast op het juiste moment in een fraai verstild beeld.  


AfbeeldingMet deze foto won John Wijntjes de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2020. - Foto: John Wijntjes 

 


Nominatie
Een typisch Hollandse foto die werd gepubliceerd in Weekblad De Swollaenaer: Koningin Maxima die aanwezig is bij de opnames van het Kerst-muziekgala. De maker van de foto is Pedro Sluiter. De jury vond het een bijzonder leuke foto, waarop naast het beeld van de koningin de aandacht uitgaat naar de drummer en de klarinettist die met onverholen aandacht verwachtingsvol naar Maxima kijken. 

AfbeeldingDe genomineerde foto van Pedro Sluiter. - Foto: Pedro Sluiter 

 


AfbeeldingErik Jan Berends neemt namens Pedro Sluiter de oorkonde in ontvangst. 

 Nominatie
Nico van Ganzewinkel met een foto van het festival ‘By the creek’ in Vianen. Een ontspannen foto van een al even ontspannend festival, dat werd gehouden op de oevers van recreatiegebied Middelwaard dat was omgetoverd tot een tropisch paradijs tijdens de jongste editie van het festival, waar de ‘Lady in Pink’ haar zoete plaatjes draaide vanuit een roze pipowagen. De foto werd gepubliceerd in Het Kontakt editie Vianen. 

 

AfbeeldingDe genomineerde foto van Nico van Ganzewinkel. - Foto: Nico van Ganzewinkel 

 

Afbeelding Nominatie voor Nico van Ganzewinkel (r). - Foto: Marijke Verhoef 

 

Beste sportfoto
Binnen de fotografieprijs was de sportfotografie (7 inzendingen) ditmaal een aparte categorie. Een foto die Rick den Besten (Het Kontakt Alblasserwaard) maakte tijdens de voetbalwedstrijd Groot-Ammers - Brakel werd tot beste sportfoto gekozen.AfbeeldingBeste sportfoto NNP 2020 - Foto: Rick den Besten 

 

 Aanmoedigingprijs video
Voor de eerste keer konden ook videoproducties worden ingestuurd (12 inzendingen). De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Maarten Heijenk van De Drontenaar. 


AfbeeldingErik Jan Berends neemt namens Maarten Heijenk de aanmoedigingsprijs in ontvangst. 

 

Jurylid Mick van Herk beoordeelde ‘een hele hoop indrukwekkende inzendingen’ op de criteria: boodschap, journalistieke meerwaarde en uitvoering. De prijswinnende video van Heijenk had het dancefestival Defqon.1 in Elburg als onderwerp. “De actualiteit was visueel vastgelegd op een manier die lekker weg keek. Een hele knappe prestatie”, aldus Van Herk.

A.M. Bandaprijs
Dies van ’t Leven, Remko Poggenplaas en Ted Hobma beoordeelden de commerciële inzendingen. Dat waren er slechts vier, want niet wegneemt dat de Westlandse Banen Carrièrekrant van uitgeverij West Media een waardige winnaar is. “Een heel oud idee is afgestoft en op een nieuwe manier gepresenteerd”, had de jury oog voor het multimedia aspect. De krant werd namelijk verpakt in een speciale uitgave, in combinatie met de site Westlandsebanen.nl. “Prachtig gepresenteerd en ook qua omzet een groot succes.”


AfbeeldingVan links naar rechts: Henk van Zanten (NNP), Rick de Vroom (commercieel directeur Uitgeverij West Media), Monique van der Ende (Uitgeverij West Media) en Roy Keller ( voorzitter NNP). - Foto: Rob Voogd – Uitgeverij West Media 

 


NNP prijzen 2019


Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl van Het Kontakt ed. Leerdam/Vianen hebben de NNP-prijs voor Nieuwsbladjournalistiek 2019 gewonnen met 'Verkiezingen Vijfheerenlanden'.
Afbeelding

Een actuele serie artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden, die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor deze deels streng gelovige gemeente. De omstreden koopzondag, een vertrekkende wethouder en een burgemeester die kansrijk leek om waarnemend burgemeester te worden. 

Items, waarmee de schrijvers handenwringend aan het werk gingen. Pakkend geschreven, gebruik makend van alle beschikbare media en goed vormgegeven. 'Zulke kranten worden gevreten', oordeelde de jury. Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die woensdag 3 april werd gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde, Simon Hofland en dr. Lou Lichtenberg.

Er waren 4 genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Naast Janneke Kok, Dick Aanen en André Bijl was genomineerd Gretha Woort-Bos van Het Urkerland met het verhaal 'Door Arend verbonden'. Gretha beschreef hoe de familie van de verongelukte Arend, samen met de veroorzaker van het ongeval en zijn vrouw proberen het verschrikkelijke verlies te verwerken. 

Ook was genomineerd Jeroen van Hattum van de Texelse Courant met de reeks artikelen 'We moeten vooruit kijken en niet achterom'. Jeroen produceerde een reeks artikelen waarin hij het doen en laten van de Texelse gemeenteraad in de periode 2014-2018 bekijkt. Een aantrekkelijk en origineel idee in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Laatste nominatie ging naar ging naar Ed van Tuijl van het Kontakt ed. Alblasserwaard met 'Herdenking van de Vezelpersramp'. Ed blikt terug op een enorme stofexplosie bij een bedrijf in Langerak die 25 jaar geleden aan drie mensen het leven kostte. Samen met twee betrokkenen van toen reconstrueerde hij de ramp, waarvan Van Tuijl destijds verslag deed en waaraan hij zelf ternauwernood ontsnapte.

Nieuwbladfotografie
Daarnaast werden de NNP-prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs uitgereikt. De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Nico van Ganzewinkel van het Kontakt ed. Vianen met de foto 'Advocaat van Asia Bibi die in Vianen de internationale pers te woord staat'.

Er waren drie genomineerden. Naast Nico waren dat Leo van Ruyven van Het Hele Westland met de foto; 'Baggeren voor het goede doel' en voor Geurt Mouthaan van Het Kontakt ed. Alblasserwaard met de foto 'brand in bedrijfspand van Montapacking in Molenaarsgraaf. De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.

Afbeelding


Bandaprijs
De A.M. Banda-prijs, de prijs voor het beste commerciële initiatief, ging naar De Texelse Courant met 'best gewaardeerde restaurants'. De jury was vooral gecharmeerd van het gegeven dat deze methodiek op meerdere branches in de toekomst kan worden toegepast. 

Op het onderdeel continuïteit scoorde deze inzending goed omdat dit thema jaarlijks kan worden herhaald. 

Naast De Texelse Courant waren voor de A.M. Bandaprijs genomineerd: Rodi Media met thema 'Familiezaken'. Er is een mooi boekwerk gemaakt waarbij familiebedrijven worden belicht en dit afgewisseld wordt met leuke wetenswaardigheden over familiebedrijven in het algemeen

Ook genomineerd was Het Kontakt Mediapartners met de inzending 'Gemeenteraadsverkiezingen' De inzending viel niet alleen op door de presentatie aan de jury, maar ook door de consistente uitwerking en het gebruik maken van voor de hand liggende inzichten en technieken waarbij offline en online goed met elkaar werden verbonden. 

De jury bestond uit Remko Poggenklaas, Ted Hobma en Dies van 't Leven.


AfbeeldingNNP prijzen 2018


Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk hebben de NNP-prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2018 gewonnen met een artikelserie ‘Hoe werkt lokale politiek’.

 Afbeelding

De jury vond het mooi om te zien hoe drie jonge redacteuren, met verschillende achtergronden, een serie artikelen maken over lokale politiek. Met trefzekere en heldere verhalen maakten zij de gemeentepolitiek ook voor jonge kiezers inzichtelijk. Complimenten voor de opmaak, de samenwerking, met RTV Bodegraven en in het bijzonder voor het crossmediale karakter van de serie.

Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die donderdag 12 april 2018 werd gehouden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum

 

De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde en Simon Hofland.

 

Er waren drie genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek en twee eervolle vermeldingen. 

 

Warm Welkom

Britta Alink van Het Kontakt Edities Bommelerwaard was genomineerd met het project ‘Warm Welkom’. 

Britta schreef een vlot leesbare en vooral indringende serie over vluchtelingen. 


4/5 mei

Ook was genomineerd Wim Heijboer van de Eendrachtbode met krantenartikelen ‘4/5 mei’. Wim interviewde een kleindochter, die vertelde dat haar grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog overtuigd lid waren van de NSB. In het kleine Zeeuwse gemeenschap waar zij deel van uitmaakten een nog steeds een zeer gevoelig onderwerp. 

 

Boerenserie

Een eervolle vermelding ging naar Janneke Kok van Het Kontakt Edities met haar ‘Boerenserie. Ze interviewde vanuit diverse invalshoeken verschillende betrokkenen en schilderde vervolgens actuele, integere en zorgvuldig uitgewerkte portretten van het boerenleven in haar verschijningsgebied. Extra compliment voor de prachtige opmaak van de artikelen. 


 Hoop in tijden van wanhoop

Tweede eervolle vermelding ging naar Jelle Bakker van Het Urkerland met ‘Hoop in tijden van Wanhoop’. Jelle beschreef op indringende en treffende wijze het dramatisch verhaal van basisschool ‘De Regenboog’ op Urk, waarvan binnen enkele maanden door verschillende oorzaken drie leerlingen kwamen te overlijden. Gebeurtenissen, die diepe sporen nalieten in de hechte gemeenschap van het voormalige eiland.

 

Nieuwsbladfotografie

Daarnaast werden de NNP-prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs uitgereikt. De winnende foto van de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie was voor Bastiaan Miché van Enter Media met de foto ‘woonboerderij gaat geheel in vlammen op’.

 

Er waren ook hier drie genomineerden. Naast Bastiaan waren dat Nico van Ganzewinkel van het Kontakt ed. Vianen met de foto van trouwtrekken in de kasteeltuin van Amaliastein tijdens de Highland Games in Vianen. En John Wijntjes van het Kontakt ed. Krimpenerwaard West met de foto auto rijdt drogisterij Ceelen in Ouderkerk a/d IJssel binnen.

 

De jury bestond uit Jeroen Wielaert, Joost Berends en Merijn Stillebroer.