Voor medewerkers van nieuwsbladen gelden verschillende cao’s. 


De Grafimedia 

Deze cao is onder deze link te openen.


Nieuwsbladjournalisten

Vanaf 1 april 2017 is in de cao voor nieuwsbladjournalisten overeengekomen dat voor nieuwsbladjournalisten - conform de definitie in de cao - zal worden toegepast de cao voor uitgeverijbedrijf, deel II journalistiek, functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten. Onder de link staat de tekst van de cao voor nieuwsbladjournalisten, zoals die in 2017 is overeengekomen. Daarin is overeengekomen om de afspraken na ommekomst van de cao te zullen blijven volgen, ook voor nieuwe journalisten. Voor de cao voor het uitgeverijbedrijf, deel II journalistiek, verwijzen we naar de desbetreffende link. CAO nieuwsbladjournalisten

De salarisschaal voor nieuwsbladjournalisten: Salarisschaal voor Nieuwsbladjournalisten per 1 juli 2022

De salarisschaal cao uitgeverijbedrijf, deel II journalistiek, functiegroep huis-aan-huisbladen: Salarisschaal cao UB functiegroep hahblad journalisten per 01-07-2022.


CAO voor uitgeverijbedrijf

De CAO deel 1 (Algemeen) is hier te vinden.

De CAO deel 2 (Journalistiek) is onder deze link te openen.