Opzet van onderzoek naar toekomst onafhankelijke journalistiek in Nederland bekend

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer zoals beloofd over de opzet van het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland. Dekker wil meer onderzoek naar vier thema's. Het gaat dan om duurzame nieuwsvoorziening in een globaliserende markt, impact van personalisering op de nieuwsvoorziening van het publiek, lokale en regionale journalistiek en onderzoeksjournalistiek.

In de brief zegt Dekker gesproken te hebben uiteenlopende mediapartijen en deskundigen. Zo is er gesproken met de Raad voor Cultuur (hierna: RvC), de NVJ, Vice, NDP Nieuwsmedia, Blendle, universiteiten en academici op het terrein van media en journalistiek, het SvdJ, de Correspondent, de NPO en de RPO en regionale omroepen.

Verschraling
"Uit de gesprekken komt een duidelijk beeld naar voren van een sector in beweging. Hierin zijn globalisering en technologische ontwikkelingen drijvende krachten. Er is sprake van een sterke opkomst van mondiaal opererende kapitaalkrachtige bedrijven. Nauw verbonden aan deze opkomst is de toenemende personalisering in de media, waaronder ook in de nieuwsvoorziening. De veranderende verdienmodellen zorgen voor druk op de verdiencapaciteit van (vooral) nationaal opererende journalistieke bedrijven. Dit leidt op lokaal en regionaal niveau tot zichtbare verschraling van de journalistieke infrastructuur. De gesprekspartners zien hierin een bedreiging van de journalistieke functies."

Zorgen zijn er over de kwaliteit en het voorbestaan van de journalistieke infrastructuur in Nederland.

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/dekker-stuurt-opzet-van-onderzoek-naar-toekomst-onafhankelijke-journalistie

Reageer als eerste
Meer berichten