NNP-verenigingsnieuws

Principeakkoord CAO Nieuwsbladjournalisten

Een meerderheid van de bij de NNP aangesloten uitgeverijen heeft gereageerd op het principeakkoord voor de Nieuwsblad CAO.

Vanaf vorig jaar juni zijn wij in onderhandeling geweest met de NVJ over het opheffen van de NNP-CAO om daarna op basis van AVV voor de Nieuwsbladjournalisten de CAO voor het Uitgeverijbedrijf, deel II Journalistiek te gaan volgen, waarbij de functiegroepbepalingen van de huis-aan-huisbladjournalisten zouden gelden. De gesprekken en onderhandelingen gingen moeizaam en afspraken gingen door afzeggingen van de NVJ vaak niet door. Het hele traject heeft daarom lang geduurd, maar we hebben nu een principeakkoord en een voorstel voor de nieuwe CAO.

Belangrijkste afspraken:

- De CAO voor nieuwsbladjournalisten sluit vanaf maart 2018 aan bij de cao voor het uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten (artikel 16) met toevoeging van bepalingen die het eigen karakter van de CAO voor Nieuwsbladjournalisten van oudsher kenmerken;

- Structurele loonsverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017*.

- Eenmalige uitkering van €750,- bruto*.

- De loonsverhogingen die vanaf 2017 worden afgesproken voor de CAO UB worden ook toegekend aan nieuwsbladjournalisten.

- De nieuwsbladuitgevers voeren het salarisgebouw van de huis-aan-huisbladjournalisten in voor nieuwsbladjournalisten op het moment dat de WU en de NVJ een nieuw salarisgebouw voor de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten invoeren.

- Aanvullend op de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten van de cao UB is een redactiestatuut van toepassing voor alle nieuwsbladuitgevers.

*Hierop wordt in mindering gebracht / c.q. dit wordt (deels) vervangen door een mogelijk eerder onverplicht door de werkgever toegekende (structurele) verhoging van het salaris en/of een eerder onverplicht verstrekte eenmalige uitkering.

De NNP is akkoord met deze CAO en het principeakkoord. De NVJ stuurt vandaag de nieuwe CAO en het principeakkoord naar haar leden en die hebben tot 24 oktober de tijd om te stemmen over deze voorstellen.

Als de leden van de NVJ op 24 oktober instemmen met de nieuwe CAO en het principeakkoord zullen wij vanuit de NNP in een nieuwsbrief of in een bijeenkomst deze zaak inhoudelijk toelichten. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u die naar de NNP mailen.

Principeakkoord: Link naar PDF bestand

Tekst CAO: Link naar PDF bestand

reageer als eerste
Meer berichten