Rechter: geen auteursrecht op stockfoto’s

Fotografen die stockfoto's maken kunnen zich niet automatisch beroepen op hun auteursrecht als zo'n foto zonder hun toestemming en betaling online worden gebruikt. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland dinsdag bepaald. In een zaak tussen stockbureau Masterfile en een websitehouder – die zonder toestemming een foto plaatste van een snelheidsmeter van een auto – deed de rechter uitspraak in het voordeel van die laatste.

De rechter stelde in zijn uitspraak dat gewraakte foto geen zogenoemd 'eigen, oorspronkelijk karakter' had en niet een 'persoonlijk stempel van de maker' bevatte. Beiden zijn nodig om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht, legt media-advocaat Michiel Coops uit op Adformatie.

"Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (het mag niet te veel lijken op een ouder werk)", aldus Coops. "De persoonlijke stempel zit hem in het gegeven dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes."

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/rechter-geen-auteursrecht-op-stockfotos

Meer berichten