Staat van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland: Deel IV

Eind vorige maand is een aantal onderzoeken naar de staat van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland gepubliceerd, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De onderzoeken dienen als basis voor gesprekken met de mediasector over toekomstig beleid.

We lazen Op het tweede gezicht, regionale en lokale media en journalistiek 2000 - 2017

.pdf

, van onderzoekscoördinator Quint Kik van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en voormalig lector Crossmedia & Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht Piet Bakker. Zoals de titel aangeeft bekeken Kik en Bakker een vrij lange maar cruciale periode in het Nederlandse medialandschap.

Meer berichten