De prijswinnaars van de NNP-dag 2018.
De prijswinnaars van de NNP-dag 2018. (Foto: Vincent de Vries)
NNP-verenigingsnieuws

NNP-dag 2020 gaat niet door, Uitgeversdag op woensdag 18 november

De NNP-dag van woensdag 30 september gaat helaas niet door. Belangrijke reden van het niet doorgaan is dat het Openlucht Museum heeft aangegeven dat zij in onze gereserveerde ruimte, i.v.m. de 1,5 meter afstand regel, niet het aantal bezoekers kwijt kan dat wij verwachten voor deze dag. Verder is het nu een onzekere tijd en weten we niet hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen.

Op een gegeven moment moet de knoop worden doorgehakt. Dit heeft het bestuur nu gedaan. Het bestuur had het liever anders gezien en hoopt op begrip  voor de genomen beslissing.

Een datum voor NNP-dag 2021 is er nog niet. Ook dit hangt (mede) af van alle ontwikkelingen. Is er een datum bekend dan laten wij dat jullie uiteraard weten.

NNP-prijzen 2020
Daar alle jureringen van de NNP-prijzen 2020 al zijn gedaan, heeft het bestuur besloten om de NNP-prijzen persoonlijk aan de winnaars te overhandigen.

Wie de winnaars zijn is nog geheim, maar dat zal binnenkort bekend worden gemaakt en we zullen aan deze uitreikingen ruimschoots aandacht besteden.

Voor de agenda
Het bestuur wil het jubileumjaar goed afsluiten. Alle NNP-uitgevers/directies worden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn/middag op woensdagmiddag 18 november in de kasteelboerderij  van het Openlucht Museum in Arnhem.

Op deze middag zal ook de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 

Het programma zal plaatsvinden van 14.00-20.00 uur. 

Ook dan moeten wij, als de regels niet versoepeld zijn, rekening houden met de 1,5 meter afstand regel. Voor deze bijeenkomst verwachten wij minder mensen dan op de NNP-dag. Daarom is het nu wel mogelijk om deze middag in het Openlucht Museum te organiseren. Aanmelden is al mogelijk via: nnpnl@nnp.nl.

Meer berichten
De krant