Foto: Stockfoto 123RF

Het ‘sufferdje’ is nog lang niet dood en begraven

De grote uitgeefconcerns zien weinig toekomst in gratis huis-aan-huisbladen. Toch streven die ‘sufferdjes’ soms het niveau van journalistiek van de betaalde concurrentie voorbij. 

Midden in de eerste lockdown, april 2020, dacht de bekende Kampense koordirigent Jan Quintus Zwart er goed aan te doen een aantal van zijn stadgenoten een hart onder de riem te steken. Zouden ze niet samen op straat een gelegenheidskoor kunnen vormen? Een twintigtal mensen gaf gehoor aan de oproep, waarna Zwart hen vanaf het midden van de straat dirigeerde, begeleid door enkele muzikanten. „Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”, klonk het door de straten, een bekend protestants Paasgezang.

Meteen diezelfde zondag berichtte De Stentor op kritische toon over de activiteit, die hooguit vijf minuten had geduurd. „Het mag, maar doe het niet”, citeerde het regionale dagblad de Kampense burgemeester Bort Koelewijn. „Gebruik je hersens en blijf thuis.” Maar of dirigent en gelegenheidskoor hun hersens hadden gebruikt, kon de Stentor-journalist niet weten: hij, noch de burgemeester die hij citeerde, waren aanwezig geweest.

Richard Tennekes was er wel, om foto’s te maken voor De Brug, een Kampens huis-aan-huisblad. Twee dagen later opende het blad met een artikel dat het beeld dat De Stentor had geschetst corrigeerde, op basis van de verklaringen van Tennekes, dirigent Zwart, organisator Van der Velde en andere deelnemers.

Klik hier voor het volledige bericht op NRC

Meer berichten
De krant