Afbeelding

Achttien projecten gehonoreerd binnen vernieuwde regeling onderzoeksjournalistiek

Algemeen

Binnen de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 18 aanvragen gehonoreerd. Tussen 20 september en 15 oktober 2021 konden mediaorganisaties binnen drie verschillende subsidiesporen aanvragen indienen.

Vanaf januari 2022 gaan 18 projecten, gericht op onderzoeksjournalistiek, van start met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Elk project ontvangt subsidie en begeleiding binnen één van de subsidiesporen; Meerjarig, Ontwikkeling of Samenwerking. Deze subsidiesporen zijn het resultaat van een vernieuwing van de regeling Onderzoeksjournalistiek afgelopen zomer. De gehonoreerde projecten dragen samen bij aan de missie van de pilotregeling onderzoeksjournalistiek, die draait om het duurzaam versterken van de onderzoeksjournalistieke infrastructuur in Nederland.

Vierde subsidiespoor

Vanaf maart 2022 opent het Stimuleringsfonds binnen de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek een vierde spoor. Dat spoor draait om het aanjagen van samenwerking ‘van onderaf’, waarbij onderzoeksjournalisten subsidie kunnen aanvragen wanneer zij de krachten bundelen om gezamenlijk een specifiek thema te onderzoeken. Houd voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagperiode van dit vierde spoor onze website in de gaten.

Klik hier voor de toegekende projecten