Afbeelding

Kabinet geeft meer financiële steun aan PersVeilig

Algemeen

Op initiatief van de Tweede Kamer komt er meer geld beschikbaar voor PersVeilig.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van de Kamerleden Sneller en Paternotte (D66) om PersVeilig met jaarlijks 300.000 euro te versterken. Met dit bedrag kan PersVeilig een loket inrichten voor de financiering van beveiliging van redacties en journalisten, indien zij die kosten niet zelf kunnen dragen. Ook wordt de balie persvrijheid uitgebreid.

Zorgen over agressie en bedreigingen
De indieners van D66 benadrukken dat journalisten in toenemende mate te maken hebben met agressie en bedreigingen. Deze constatering bleek ook uit de inventarisatie die NDP Nieuwsmedia vorig jaar onder haar leden uitvoerde. De Kamerleden vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Voor een goed functionerende rechtsstaat is het essentieel dat journalisten veilig en in vrijheid hun werk kunnen doen.

Klik hier voor het volledige bericht op NDP Nieuwsmedia