Verwachte btw-verhoging treft journalistieke sector

Naar verluidt is in het nieuwe regeerakkoord een verhoging opgenomen van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Als deel van een algehele herziening van het belastingstelsel lijken de nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het verlaagde btw-tarief te willen verhogen van 6 naar 9 procent. Die btw-verhoging levert de schatkist jaarlijks 2,6 miljard euro op, waarmee andere belastingen verlaagd kunnen worden.

Btw-verhoging bovenop structurele trends
Hoewel de som van de belastingverschuivingen op macroniveau positief kan uitpakken, zijn de gevolgen voor juist de journalistieke sector groot. Sterk dalende advertentie-inkomsten en teruglopende printoplages hebben nieuwsuitgevers er in de afgelopen jaren toe gedwongen alle zeilen bij te zetten om zoveel mogelijk journalistieke capaciteit te behouden.

Een verhoging van de btw komt bovenop deze structurele ontwikkelingen en komt daarmee extra hard aan. Dat brengt extra risico's met zich mee voor de pluriformiteit van de nieuwsvoorziening.

Lees verder op NDP Nieuwmedia: www.ndpnieuwsmedia.nl/2017/10/09/verwachte-btw-verhoging-treft-journalistieke-sector/

reageer als eerste
Meer berichten