Foto: Stockfoto123RF

Jongeren zijn het meest bereid om voor online nieuws te betalen

Vanwege dalende advertentie-inkomsten en de concurrentie van gratis online nieuws, experimenteren nieuwsmedia met nieuwe betaalmogelijkheden. Tot nu toe is slechts een minderheid van de lezers bereid te betalen voor online nieuws. Welke factoren spelen hierin mee?

Mensen die voor gedrukt nieuws betalen, doen dat ook eerder voor online nieuws (of verwachten dat in de toekomst te gaan doen). Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Oxford, waarbij de nieuwsconsumptie van 12.500 burgers uit zes verschillende landen onder de loep werd genomen. Ze keken naar Frankrijk, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De onderzoekers gebruikten voor hun onderzoek data uit een internationaal enquête-onderzoek van het Reuters Institute, waarin deelnemers werden bevraagd over hun nieuwsgebruik (broadcast, print, online), hun online activiteit en houding ten opzichte van het nieuws.

Prijskaartje van nieuws
Volgens de onderzoekers van de universiteit van Oxford heeft het feit dat mensen die al betalen voor gedrukt nieuws eerder bereid zijn voor online nieuws te betalen, doordat die groep mensen beseft dat er aan online nieuws ook een prijskaartje hangt.

Lees verder of SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/wat-zegt-de-wetenschap/jongeren-meest-bereid-om-online-nieuws-betalen/

reageer als eerste
Meer berichten