NNP-verenigingsnieuws

Zeer geslaagde Uitgeversdag 2017

Wie er niet bij was, heeft iets gemist... Deze uitdrukking wordt te pas en te onpas gebruikt, maar is zeker van toepassing op de NNP Uitgeversdag 2017.

Henk van Zanten (Westmedia) en Ans van Sligtenhorst van het NNP Bureau hadden een mooi programma in elkaar gezet.

Het NNP-gezelschap bracht donderdag 2 november onder meer een bezoek aan Rodi Rotatiedruk in Diemen en aan AT5/NHNieuws en Eye Filmmuseum in Amsterdam. Daarnaast werd een rondvaart door de grachten gemaakt en klonk ook het slotdiner in Pont13 als een klok.

Minstens zo waardevol waren de onderlinge contacten, het uitwisselen van informatie en het ideeën opdoen bij elkaar. Nogmaals: wie er niet bij was, heeft iets gemist. Neem je in dat geval dus alvast maar voor om er volgend jaar wél bij te zijn. Want dat er in 2018 weer een Uitgeversdag komt, staat wel vast.

Meer berichten