Aantal afgestudeerde journalisten stabiel

De diverse journalistiekopleidingen in Nederland hebben het afgelopen studiejaar 2016/2017 een slordige 600 diploma's uitgereikt. Dat blijkt uit een rondvraag van Villamedia langs hbo's en universiteiten die een aan de journalistiek gelieerde opleiding aanbieden.

Het aantal is vergelijkbaar met het studiejaar 2014/2015, toen Villamedia ook navraag deed bij de opleidingen.

Hofleverancier zijn opnieuw de hbo's, hoewel daar wel een verschuiving zichtbaar is. Waar de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht in 2014/2015 nog 90 diploma's uitreikte, daar waren dat er in het afgelopen studiejaar 153. Windesheim in Zwolle laat juist een omgekeerde beweging zien: daar daalde het aantal verstrekte diploma's van 150 naar 69. Bij de Fontys Hogeschool voor Journalistiek bleef het aantal gelijk.

Lees verder op Villamediawww.villamedia.nl/artikel/aantal-afgestudeerde-journalisten-stabiel

Meer berichten