Jaaroverzicht Raad voor de Journalistiek: media kregen vaker gelijk

Het afgelopen jaar heeft de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) 67 zaken behandeld, waarbij in 46 gevallen conclusies zijn getrokken over de journalistieke zorgvuldigheid die aanleiding waren voor een klacht. In 41 procent van de gevallen oordeelde de Raad dat zorgvuldig was gehandeld. In 20 procent van de gevallen werd geoordeeld dat media (soms deels) onzorgvuldig hadden gehandeld.

Dat is fors lager dan het jaar ervoor, toen dat oordeel nog op 37 procent van de behandelde klachten sloeg. In de resterende gevallen achtte de Raad zich onbevoegd, werden klachten niet inhoudelijk behandeld, betrof het afgewezen verzoeken tot herziening of was het onmogelijk vast te stellen welke partij gelijk had.

Er waren 27 verschillende media bij klachten betrokken, waarbij er het vaakst over publicaties in dagbladen werd geklaagd.

Lees verder op De Journalist: www.villamedia.nl/artikel/jaaroverzicht-raad-voor-de-journalistiek-media-kregen-vaker-gelijk

Meer berichten