Regiojournalistiek: valt het mee of zit het tegen?

Zo somber als NVJ-secretaris Thomas Bruning in een recent opiniestuk in de Volkskrant de staat van de Nederlandse regiojournalistiek schetst, doet geen eer aan de realiteit. De schrijft Tubantia-hoofdredacteur Martha Riemstra vandaag in een repliek. Volgens haar krijgt de gewone burger in de regio nog altijd voldoende informatie om een gedegen oordeel te vormen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bruning schreef vorige week: "In de gemiddelde Nederlandse gemeente ontbreekt het eenvoudigweg aan menskracht om redelijkerwijs de politieke agenda te volgen, thema's die in wijken spelen te signaleren en de handel en wandel van gemeente, politici en lokale organisaties volwaardig te monitoren.

..

Dat leidt ertoe dat in veel gemeenten de stemmer zich straks vooral zal oriënteren op basis van de standpunten van de landelijke partijen of, zich hiertegen afzettend, juist een lokale partij kiest."

Meer berichten