Digitale oplage kranten blijft fors stijgen

De digitale oplage groeide met bijna 20 procent in Nederland in 2017. De Volkskrant en NRC zijn koplopers, regionale kranten verkopen relatief weinig digitale kranten.

De grafiek van de digitale dagbladoplage vertoont een opgaande lijn sinds 2005, toen de Volkskrant en NRC voor het eerst de verspreiding van hun digitale kranten rapporteerden. Vanaf 2013 werd het rapporteren van digitale oplage een gewoonte voor vrijwel alle titels. De laatste krant zonder digitale oplage was het Friesch Dagblad, maar sinds vorig jaar doet ook deze krant mee, de krant verspreidt dagelijks 1.046 digitale replica's.

Digitaal is de toekomst. Iedere uitgever heeft een plan in de la waarin staat dat alleen op zaterdag een papieren exemplaar wordt verspreid en de weekkranten worden vervangen door digitale exemplaren. De mogelijkheden van dat model zijn onder meer af te meten aan het succes van de digitale krantenverkoop.

Regionale kranten blijven achter
Na de publicatie van de cijfers over de printoplage reageerden redacteuren en vertegenwoordigers van enkele uitgevers verbolgen: ze dachten zelfs niet meer in print, alleen in digitaal. Maar dat print niet meer van belang zou zijn is een fabeltje. Het is financieel gezien nog steeds de kurk waar uitgevers op drijven. Voor een doorsnee printabonnement wordt al snel 400 euro in rekening gebracht, digitale abonnementen zijn vaak aanzienlijk goedkoper. Daarbij komt dat het aantal print-abonnementen vijf keer zo hoog is als het aantal digitale abonnementen. In Nederland werd in 2017 een digitale oplage van bijna 450.000 gerapporteerd, tegen een betaalde printoplage van ruim 2,2 miljoen.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/digitale-oplage-kranten-stijgen/

Meer berichten