Afbeelding

Gemeenten zijn verdeeld over noodzaak van mediafondsen voor lokale en regionale journalistiek

Algemeen

Heeft de lokale journalistiek een extra steuntje in de rug nodig? Sommige Nederlandse gemeenten en provincies geloven dat het antwoord op die vraag 'ja' is. We brachten in kaart op welke manieren de lokale journalistiek gesteund wordt.

Leiden richtte dit jaar Het Leids Mediafonds op. Daarmee werd Leiden de tweede grote Nederlandse gemeente met een eigen subsidiefonds voor lokale journalisten. Het Haagse fonds Luis in de Pels zag al in 2015 het levenslicht. Beide mediafondsen richten zich met name op lokale onderzoeksjournalistiek. De reden? In haar beleidsplan omschrijft stichting Luis in de Pels dat het belang van goede lokale onderzoeksjournalisten steeds groter wordt, maar dat de kwaliteit van diezelfde onderzoeksjournalistiek in de regio Haaglanden afneemt. De stichting wil journalisten daarom de ruimte geven diepgravender en kritischer te werk te gaan.

In andere regio's steken vergelijkbare ideeën de kop op. In Breda wordt de oprichting van een mediafonds waarschijnlijk opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. In Tilburg zijn de plannen al wat concreter. De woordvoerder van die gemeente liet weten dat de stad een fonds krijgt met een budget van 150.000 euro.

Lees verder op SVDJwww.svdj.nl/nieuws/gemeenten-verdeeld-noodzaak-mediafondsen/