Afbeelding

‘Media-werkgevers zien koppeling freelancetarieven aan cao-lonen niet zitten’

Algemeen

Werkgevers in de media zijn er merendeels op tegen om tarieven voor freelancers te koppelen aan de cao-lonen. Dat hebben ze afgelopen zomer tegen minister Arie Slob van Media gezegd, tijdens een reeks gesprekken. De werkgevers stellen dat ze binnen de huidige markt, waar veel behoefte is aan flexibiliteit, arbeidsaanbod en rendementseisen geen andere keuze te hebben dan te kiezen voor flexibiliteit tegen lage(re) kosten.

Dat schrijft Slob in zijn 12 pagina’s tellende Kamerbrief ‘Arbeidsmarkt in de mediasector’, die donderdagavond werd gepubliceerd ( hier te downloaden). “Invoering van minimumtarieven zou volgens werkgevers leiden tot een kostenstijging”, schrijft Slob. “In dat geval zouden veel freelancers die nu nog wel opdrachten krijgen, hun inkomsten kwijt raken, omdat opdrachten dan alleen nog aan een beperkte groep van kwalitatief betere freelancers zullen worden gegund.”

Tarieven gekoppeld aan cao-lonen
Slob sprak gedurende de zomer met zowel commerciële mediabedrijven als gesubsidieerde instellingen. Daarnaast trad hij in gesprek met vak- en beroepsorganisaties, individuele werkgevers, facilitaire bedrijven, werknemers en zelfstandigen. Met name de vak- en beroepsorganisaties drongen er daarbij op aan dat tarieven voor freelancers gekoppeld worden aan de salarissen in de cao.

Als dat niet lukt, zou volgens hen een doorgroei in tarifering mogelijk moeten worden die aansluit bij de ervaring van zelfstandigen. Een koppeling tussen de cao en tarieven voor freelancers werd onlangs al vastgelegd in de omroep-cao, die begin november werd ondertekend. Slob stelt in zijn brief dat hij de afspraak toejuicht.

Klik hier voor het volledige artikel op Villamedia