• Magazine NNP 75.
• Magazine NNP 75. Foto:

NNP viert jubileum met magazine NNP 75

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) viert feest. In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Friese uitgever Aelze Marten Banda in hotel ‘Kasteel van Antwerpen’ in Utrecht de basis legde voor deze organisatie van lokale nieuwsmedia. De NNP viert haar jubileum met de uitgave van het magazine NNP 75, dat deze maand bij Rodi Media in Diemen van de drukpers is gerold.

In NNP 75 biedt het bestuur van de NNP een gastvrij podium aan alle leden, vrienden en partners die de organisatie voor lokale nieuwsmedia samen sterk maken. Want dat is waar de NNP ook 75 jaar na de oprichting in Utrecht voor staat: verbinden. Ruim veertig grote, middelgrote en kleine uitgevers van lokale en regionale kranten, magazines, specials en multimediale producties maken deel uit van de NNP en komen gezamenlijk op voor het belang van lokale huis-aan-huis- en abonnementenkrant, kabelkrant en nieuwssite. 

Coronacrisis
De coronacrisis die Nederland sinds maart in de ban heeft, zorgt ervoor dat de NNP haar jubileum ‘anders dan anders’ viert. De feestelijke NNP-dag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, voor alle aangesloten leden doorgaans een hoogtijdag, moest tot tweemaal toe worden afgelast. Een jubileumtrip voor alle aangesloten uitgevers naar het zonnige Malta werd geannuleerd. Ook de officiële presentatie van NNP 75, bij de eveneens 75-jarige Eendrachtbode in Sint-Annaland, moest worden afgezegd.

2020 is niet alleen een jaar van tegenvallers. Het bestuur is trots op het kleurrijke jubileummagazine NNP 75 dat 88 pagina’s telt en leden, vrienden en partners voor het voetlicht brengt. En er is meer. De NNP liet in dit coronajaar zien slagvaardig te kunnen opereren. Samen met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek werd het Fonds voor Lokale Informatievoorziening in het leven geroepen. Uitgevers die hard worden getroffen door de coronacrisis kloppen hier aan voor financiële ondersteuning in barre tijden.

Meer leden
De NNP zag haar ledenaantal in het jubileumjaar flink groeien. Nieuwkomers en oudgedienden hebben de weg naar ons hoofdkantoor in Hoevelaken (weer) gevonden en onderkennen het belang van de NNP. De organisatie van lokale nieuwsmedia ziet de toekomst daardoor met veel vertrouwen tegemoet. Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat de belangen van lokale uitgevers nog vele jaren gediend kunnen worden.

De NNP vertelt graag meer over haar 75-jarig bestaansjubileum. Ook belicht het bestuur graag haar visie op de toekomst van lokale media in Nederland. Vier pijlers zijn daarvoor geformuleerd: verbinden, inspireren, faciliteren en belangen behartigen.