Afbeelding

SvdJ: Aanvraagronde subsidie voor onderzoeksjournalistiek geopend

Algemeen

Het is vanaf vandaag tot 10 oktober 2021 weer mogelijk om subsidieaanvragen voor onderzoeksjournalistiek in te dienen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), zo staat op de website.

Het doel van deze subsidieregeling is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken. Hierbij richt het SvdJ zich op de ontwikkeling van mediaorganisaties en hun onderlinge samenwerking. Speciale aandacht wordt besteed aan onderzoeksjournalistiek op regionaal en lokaal niveau.

Binnen de regeling onderzoeksjournalistiek wordt er financiering via meerdere sporen aangeboden. Naast financiële steun wordt er ook gerichte begeleiding en training gegeven. Daarbij stimuleert het SvdJ kennisdeling tussen de deelnemende organisaties.

Klik hier voor het volledige artikel op Villamedia