• Communicatiespecialisten Tessa Renes en Joop de Haan van BrugMedia.
• Communicatiespecialisten Tessa Renes en Joop de Haan van BrugMedia.

Communicatieplan voor meer zichtbaarheid NNP

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Hoe zorg je goed voor je bestaande leden én maak je niet aangesloten uitgevers van lokale media enthousiast om ook lid te worden van de NNP? BrugMedia uit Kampen gaat in opdracht van het bestuur van de NNP met die vragen aan de slag. ‘Eigenlijk zou elke uitgever van lokale media aangesloten moeten zijn bij de NNP’, zegt Joop de Haan, een van de communicatiespecialisten van BrugMedia. 

BrugMedia is niet alleen een uitgever van huis-aan-huiskranten maar heeft ook een ontwerpstudio en een marketing- en communicatiebureau. Dat bureau heeft een Communicatie Kompas geschreven voor de NNP. Joop: ‘Dat is een concept van BrugMedia. Het is een op maat geschreven communicatieplan, het beschrijft je doel en hoe je dat bereikt. Daar ga ik invulling aan geven.’

Belangen centraal
In het Communicatie Kompas voor de NNP staat centraal hoe de communicatie naar de leden kan worden verbeterd en hoe betere communicatie ertoe kan leiden dat nog meer uitgevers van lokale nieuwsmedia kennismaken met de NNP en zich bij de vereniging aansluiten.

‘We hebben dat uitgewerkt in een missie en visie. De missie is waarvoor de NNP staat: een branchevereniging voor en door uitgevers die ervoor zorgt dat ondernemers met elkaar in contact komen, de branche vertegenwoordigt in de media en politiek. De belangen van de leden staan centraal.’

De visie is waar de NNP voor gaat, de kernwaarden. ‘Dat is het delen van kennis, proactief, oplossingsgericht, transparant, verbindend, inspirerend, faciliterend en het behartigen van belangen.’

Successen
De NNP mag de spotlight wel wat meer richten op successen die zijn behaald, vindt Joop. ‘Zoals de steun die de NNP heeft gegeven aan het Stadsblad Utrecht in de succesvolle rechtsgang tegen de ja-ja-sticker. En de NNP heeft zich in 2020 met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek sterk gemaakt voor het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening. Zo zijn 740 huis-aan-huiskranten, lokale omroepen, lokale nieuwswebsites en lokale nieuwsbladen financieel ondersteunt tijdens de coronacrisis.’

Maar wat gaat er nu concreet gebeuren? ‘We kijken eerst naar de website, waar de leden hun informatie vandaan halen en wat het eerste kennismakingsmoment is voor potentiële leden. De website van de NNP is al een informatieve site voor de leden, actueel, goed bijgehouden. Maar het kan overzichtelijker, juist om de meerwaarde van het lidmaatschap te laten zien aan nog niet aangesloten uitgeverijen.’

‘We gaan de teksten herschrijven die nu op de website staan herschrijven en de indeling iets aanpassen. De knop ‘Vereniging’ iets prominenter plaatsen, de vereniging is toch waar het op de site om draait. We willen een gestructureerde feed op de site, met nieuwsberichten, maar bijvoorbeeld ook ondernemers in beeld. En er komen ook wekelijks berichten op Facebook en LinkedIn om de leden te informeren.’

Een groot deel van de aanpassingen is inmiddels al uitgevoerd.

Zichtbaarheid en bekendheid
Om de site te voeden is er interessante, unieke en vernieuwende informatie nodig. Want hoe meer dat het geval is, hoe groter ook de kans dat deze verder wordt verspreid en de zichtbaarheid en bekendheid van de NNP beter wordt. ’We hebben daarvoor ook nieuws van de aangesloten uitgeverijen nodig. Ik zie die graag tegemoet in mijn mailbox.’

Wie nieuws, suggesties of ideeën heeft voor de website van de NNP kan die mailen naar joop@brugmedia.nl.