Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Mediabreed protest tegen stopzetten persalarmering door minister Yesilgöz

Algemeen

De NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren en het ANP hebben een brief gestuurd naar minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz waarin zij hun ernstige zorgen uitspreken over haar voorgenomen besluit om de persalarmering stop te zetten. Zij nodigen de minister uit voor een gesprek. Een woordvoerder heeft laten weten dat de minister ‘graag op korte termijn het gesprek aangaat’. 

Landelijke en regionale redacties informeren op basis van de automatische persalarmering van de hulpdiensten miljoenen Nederlanders over (grote) incidenten. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius wil het persalarm per 1 april stopzetten. De landsadvocaat stelt dat er geen wettelijke basis is voor een persalarm en dat het indruist tegen bestaande wetgeving op het vlak van privacy en het medisch beroepsgeheim.

Stopzetting dwarsboomt onafhankelijke informatievoorziening
De pers wordt door dit besluit echter ernstig belemmerd in haar informerende en controlerende taken. Het raakt niet alleen de publieke informatievoorziening, maar ook het controlerend vermogen van de pers en de journalistieke beroepsgroep zelf. Zonder persalarm worden journalisten immers afhankelijk van informatie die ze ontvangen via de hulpdiensten Politie, Brandweer en Ambulancezorg Nederland.

‘Het wordt onmogelijk om vanuit eigen waarneming op adequate en betrouwbare wijze verslag te doen,’ schrijven de hoofdredacteuren en de NVJ in hun brief die ook is ondertekend door de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de brancheorganisatie NPD Nieuwsmedia. ‘We vinden het vooral bezwaarlijk dat media niet langer zelf kunnen bepalen wat nieuws is. Dat is een belemmering van onze taak om onafhankelijk het publiek te informeren.’

Regiojournalistiek: ‘Ernstige aantasting persvrijheid’
Ook de regionale dagbladen en publieke omroepen hekelen het voorgenomen besluit en roepen de minister met klem op haar standpunt te herzien. Zij noemen het besluit ‘een ernstige aantasting van de persvrijheid’. In een eigen brief aan de minister schrijven de regionale mediaorganisaties dat het persalarm een instrument voor journalisten is om te volgen wat de hulpdiensten doen en het publiek van adequate en betrouwbare informatie te voorzien. ‘Dat is van wezenlijk belang in een gepolariseerde samenleving: een betrouwbare informatievoorziening naar ons publiek.’

Tweede Kamer om actie gevraagd
Beide brieven zijn ook gestuurd naar alle Tweede Kamerleden met media in hun portefeuille, vertelt NVJ-secretaris Paul Teixeira. ‘We hebben de Kamerleden opgeroepen de minister hierover te bevragen en te helpen zoeken naar een oplossing. Inmiddels hebben de eerste parlementariërs hier positief op gereageerd.’

Daarnaast zijn er ook protesten uit de hoek van burgemeesters. Zo heeft de burgemeester van Raalte in een interview met De Stentor laten weten dat hij ‘hoopt dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten en minister Dilan Yesilgöz met een oplossing komen voor het stoppen van persalarmeringen’. Hij stelt dat ‘de persvrijheid zelfs onder druk staat’.

(bron: NVJ)