Afbeelding

NVJ gaat journalistieke arbeidsmarkt in kaart brengen

Algemeen

Journalisten zijn gek op cijfers. Maar cijfers over onze eigen journalistieke arbeidsmarkt, die vind je niet zomaar. Ze zijn er wel, maar er is niet één centrale plek waar je in één oogopslag kunt zien hoe onze markt ervoor staat. Dat wil de NVJ gaan veranderen, met de NVJ Arbeidsmarktmonitor. 

Hoeveel journalisten zijn er in Nederland? Wie zijn ze? Waar werken ze? Hoeveel studenten leveren de journalistiekopleidingen jaarlijks af? Hoe zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Waar komen die studenten terecht? En hoeveel journalisten zitten werkloos thuis? Het zijn allemaal vragen die niet allemaal even snel te beantwoorden zijn. (En we hebben er nog veel meer!)

De afgelopen jaren heeft Villamedia sporadisch antwoord gezocht (en gevonden) op een aantal van die vragen. Toch ontbreekt het de journalistiek nog steeds aan stelselmatig cijfermatig onderzoek naar de eigen arbeidsmarkt. De komende drie jaar gaat de NVJ dat onderzoek uitvoeren, met dank aan financiële steun van ASF (Algemene Sociale Fondsen). Dat moet resulteren in een jaarlijkse Arbeidsmarktmonitor, die om te beginnen in 2024 en 2025 verschijnt.

Wat we gaan doen?
Tijdens ons arbeidsmarktonderzoek focussen we ons op zes deelgebieden: de werknemers, de freelancers, de bedrijven, de opleidingen, vacatures en werkloosheid. Het doel is om bij ieder deelgebied in kaart te brengen hoe de zaken ervoor staan. Maar wát we per deelgebied precies gaan inventariseren, dat staat nog open. Het gaat ons niet alleen om puur en alleen een cijferoverzicht. We willen met dit onderzoek ook de verhalen achter de cijfers beter maken.

Momenteel bevinden we ons namelijk in de verkennende fase. We gooien op dit moment ons net breed uit om te inventariseren welke cijfers er al zijn, en wat er ontbreekt. Daarnaast zijn we druk aan het kijken welke organisaties ons zouden kunnen helpen met het vullen van die hiaten. Ook voeren we (binnenkort) gesprekken met wetenschappers, onderzoekers, journalistieke organisaties en andere relevante partijen. Omdat we van hen willen horen aan welke data zij behoefte hebben.

Focus aanbrengen
Wanneer we klaar zijn met het voeren van die gesprekken, gaan we ‘trechteren’. We gaan in die fase focus aanbrengen in het onderzoek. Daarbij kijken we wat we per deelgebied wél in kaart gaan brengen en wat niet. Dat doen we om het onderzoek af te bakenen. Doen we dat niet, dan lopen we het risico te verzanden in een eindeloos onderzoek, waarbij we telkens maar weer nieuwe dingen gaan onderzoeken.

Dankzij het trechteren hopen we te komen tot een duidelijk onderzoeksplan, waarin we precies bepalen wat we nou gaan onderzoeken. En dan… kan het daadwerkelijke verzamelen en analyseren van de data beginnen.

We nemen daar de tijd voor: in 2023 zetten we het onderzoek op, in 2024 voeren we het uit. En in 2025 herhalen we het onderzoek nog eens, zodat we de twee onderzoeksjaren met elkaar kunnen vergelijken en iets kunnen zeggen over trends en ontwikkelingen. En natuurlijk hopen we dat het onderzoek daarna nog een vervolg krijgt.

Transparantie
We willen het onderzoek naar de arbeidsmarkt zo transparant mogelijk uitvoeren. Dit artikel is daar een eerste aanzet toe. Uiteraard publiceren we onze bevindingen, maar tussen de bedrijven door zullen we ook alvast opvallende cijfers die we tegenkomen delen, onder andere op Villamedia en op socialemediakanalen.

Denk je bij te kunnen dragen aan ons onderzoek? Kom je data tegen waarvan je denkt dat deze nuttig kan zijn voor de Arbeidsmarktmonitor? Of heb je een suggestie of vraag? Neem dan contact op met Nick Kivits (nkivits@villamedia.nl). We horen graag van je.

(bron: NVJ)