• Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media.
• Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media. Foto: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

NNP roept staatssecretaris Uslu (Media) op om huis-aan-huiskranten te versterken

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Door het actiever inzetten van huis-aan-huiskranten in de overheidscommunicatie kan volgens branchevereniging Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) de kloof tussen stad en platteland én tussen hoger en lager opgeleide Nederlanders worden verkleind.

De NNP, een samenwerkingsverband van bijna zestig uitgevers van huis-aan-huiskranten verspreid over heel Nederland, wil met staatssecretaris Uslu (Media) in gesprek over het massabereik van huis-aan-huiskranten en ondersteuning van regionale en lokale journalistiek.

Uit onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media blijkt dat de verspreiding en het bereik van huis-aan-huiskranten verreweg het grootst is in vergelijking met de andere regionale en lokale nieuwsmedia. Volgens het rapport geeft 70 procent van de burgers aan de lokale huis-aan-huiskranten regelmatig te lezen en voor een kwart van alle Nederlanders geldt deze nieuwsmedia als de belangrijkste nieuwsbron.

In het rapport staat: ,,Opmerkelijk is dat het (gratis) huis-aan-huisblad er beter in slaagt dan alle andere media om ook minder geïnteresseerden te bereiken. Twintig procent van de niet erg of helemaal niet geïnteresseerden wordt wekelijks toch door informatie uit het huis-aan-huisblad bereikt”

Gering deel
Uit de huidige praktijk blijkt dat slechts een zeer gering deel van de voorlichtingscampagnes van de rijksoverheid in huis-aan-huismedia worden geplaatst. De overheidscampagnes blijven ver achter in vergelijking met andere regionale media (dagbladen, lokale omroepen) met een veel lager bereik. De overheid zou de huis-aan-huiskranten en hun online media structureel moeten inzetten om de burgers van Nederland beter te voorzien van betrouwbare informatie, meent het bestuur van de NNP.

De NNP vindt dat staatssecretaris Uslu zich niet uitsluitend moet richten op de publiek gefinancierde, lokale media en doet een dringend beroep om een einde te maken aan de ongelijkheid.

Snel aan tafel
De Nederlandse Nieuwsblad Pers gaat graag in overleg met de staatssecretaris Uslu om in samenspraak te kijken hoe overheidscommunicatie meer Nederlanders effectiever bereikt, vooral voor hen die een huis-aan-huiskrant als voornaamste nieuwbron gebruiken.

,,Het door staatssecretaris Uslu gevoerde beleid om de lokale journalistiek te versterken zou zich dus óók, of misschien wel juist, op de huis-aan-huiskranten moeten richten”, aldus NNP-voorzitter Roy Keller, die snel aan tafel wil met staatssecretaris Uslu. ,,Maak gebruik van onze bereikskracht door als overheid in lokale nieuwsmedia te adverteren en hyperlokale journalistiek te ondersteunen.”

Argumenten
Keller verwijst naar een recente toespraak van de staatssecretaris tijdens het Festival voor regionale Journalistiek. Uslu zei daar o.a. over de publiek gefinancierde, lokale omroepen: ‘Jullie werk is van onschatbare waarde. Want jullie wortels reiken diep in de regio’s, jullie brengen genuanceerde verhalen met verschillende standpunten en dragen bij aan meer onderling begrip. Verbinding is de grootste kracht.”

NNP-voorzitter Roy Keller: ,,Alle argumenten van staatssecretaris Uslu zijn op basis van de resultaten van het onderzoek van het Commissariaat voor de Media ook van toepassing op de Nederlandse huis-aan-huiskranten. Wij zitten met onze media en journalisten in de haarvaten van de Nederlandse samenleving.”

De NNP stelt dat huis-aan-huiskranten juist in deze tijden bij uitstek geschikt zijn in de informatievoorziening van de overheid als het gaat om relevante actuele onderwerpen als de sociale cohesie in de buurt, armoedebestrijding en de gezondheidszorg in de wijk.