Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Journalisten houden toegang tot Kadaster, maar niet iedereen die zich journalist noemt kan straks ongelimiteerd zoeken

Algemeen

Journalisten kunnen in de toekomst toch nog op naam zoeken in het Kadaster en informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed verkrijgen. In eerste instantie zou dat niet mogelijk zijn, maar minister Hugo de Jonge heeft na gesprekken met betrokkenen met het Kadaster nieuwe maatregelen uitgewerkt, zo blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

In eerste instantie zouden alleen overheden, notarissen, deurwaarders, makelaars en financiële ondernemingen (groep A) toegang krijgen tot de informatie uit de registers van het Kadaster. “Dit omdat deze partijen een cruciale, soms zelfs bij wet gegeven rol vervullen bij het verschaffen van rechtszekerheid en het doen functioneren van de markten voor registergoederen en vastgoed.”

Er komt nu dus een tweede groep gebruikers bij “die uit hoofde van hun beroep of taakuitvoering in concrete situaties een cruciale rol kan vervullen met het oog op hun maatschappelijke en wettelijke functies en het verschaffen van rechtszekerheid in het rechtsverkeer en economisch verkeer ten aanzien van registergoederen”.

Klik hier voor het volledige artikel op Villamedia