Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Eindbod werkgevers Uitgeverijbedrijf met negatief stemadvies aan de leden voorgelegd

Algemeen

Het eindbod dat de werkgevers van het Uitgeverijbedrijf hebben gestuurd, leidt in de meeste gevallen tot een loonverlies van minstens één maandsalaris. De NVJ legt dit eindbod dan ook met een negatief stemadvies voor aan de leden. Het actiecomité, bestaande uit werknemers en freelancers, is zwaar teleurgesteld en vindt dat er een harde reactie moet komen naar de werkgevers. 

Er ligt een eindbod in de onderhandelingen voor de cao Uitgeverijbedrijf. Dit eindbod van de werkgevers komt niet in de buurt van de 15 procent die de NVJ heeft geëist. Voor de NVJ is dit eindbod volstrekt onacceptabel, omdat dit voor de leden betekent dat zij achterblijven op de inflatieontwikkeling en daardoor loonverlies lijden. Het eindbod leidt in de meeste gevallen zelfs tot een loonverlies van minstens één maandsalaris. De NVJ legt dit eindbod van de werkgevers dan ook met een negatief stemadvies voor aan de leden. 

Dit houdt het eindbod precies in:

2024
160 euro bruto per maand per 1-1-2024
2% structurele loonstijging per 1-4-2024

2025
80 euro bruto per maand per 1-1-2025
1,5% structurele loonstijging per 1-4-2025

De eerste reactie van Wais Shirbaz, hoofd Werkvoorwaarden van de NVJ, is er een van grote teleurstelling. ‘Ik had verwacht dat de werkgevers in de afgelopen weken meer dan ooit een heel duidelijk signaal van hun werknemers hadden ontvangen, namelijk dat zij geen loonverlies accepteren. Zij willen niet meer dan een looncompensatie. De hoge inflatie van 2022 en 2023 heeft een blijvende schade van koopkrachtverlies veroorzaakt. De 15 procent die wij namens journalisten vragen, zijn gebaseerd op keiharde cijfers vanuit het CBS, CPI en vanuit de Europese Centrale Bank.’ 

Het openingsbod van de werkgevers bedroeg 6 procent over 2024 en 3 procent over 2025. Hoe staat dat openingsbod ten opzichte van dit eindbod?
‘Feitelijk komt dit eindbod neer op een nog slechter scenario voor veel mensen. De laagste lonen worden weliswaar meer gecompenseerd, maar dit betreft de allerkleinste groep binnen de uitgeverijsector. Deze compensatie is meer voor de sier dan dat de grootste groep wordt gecompenseerd. Het gat tussen de inflatie en de loonontwikkeling is alleen maar groter geworden.

Je kunt de impact van het eindbod bekijken in een interactief spreadsheet, waarin je je eigen maandsalaris invoert en dan zie je direct de cao-stijging ten opzichte van de groei van je reële inkomen (koopkracht). Stel dat je 4.500 euro bruto per maand verdient, dan groeit dit volgens het eindbod met 406 euro per 1 april 2025,  een cao-stijging van 9 procent. Maar neem je de inflatiecijfers mee, dan lijd je alsnog een koopkrachtverlies van 10,2 procent, wat neer komt op ruim 450 euro. Dat is ruim een maand gratis werken.’

De werkgevers kijken alleen vooruit naar 2024 en 2025 en voelen zich niet verantwoordelijk voor het koopkrachtverlies van de afgelopen twee jaar.
‘Precies, ze schuiven het af. De werkgevers vinden wel dat zij de gestegen kosten door kunnen berekenen aan hun klanten. Ze hebben dus wel hun tarieven van bijvoorbeeld abonnementen verhoogd. Maar de kostenverhogingen als gevolg van de hoge inflatie waar ook de werknemers en freelancers mee te maken hebben, wordt genegeerd. De werkgevers doen alsof ze doof en blind zijn. Ze hebben geen millimeter bewogen sinds hun openingsbod. Als de journalistieke sector nu achterblijft op de gemiddelde cao-loonstijgingen (8,2% op landelijk niveau) betekent dit dat de journalistiek als beroep achterblijft qua waardering ten opzichte van alle andere beroepen in het land.’

Hoe hebben de werknemers en freelancers in het actiecomité gereageerd?  
‘Woedend! Het actiecomité is glashelder: er moet een krachtige reactie komen richting werkgevers zodat zij beseffen dat werknemers en freelancers het serieus menen. Als werkgevers denken hiermee weg te komen, hebben ze het goed mis. Werknemers en freelancers voelen zich niet serieus genomen, noch gewaardeerd. Onze achterban verzorgt cruciale informatie voor het hele land. Journalisten zijn voortdurend bezig met belangrijke berichtgeving, duiding en het behouden van een vrije pers. Daarom is het nu van essentieel belang onze eisen kracht bij te zetten. Voor de onafhankelijke nieuwsvoorziening en de toekomst van persvrijheid in dit land. En laten we duidelijk zijn: wat wij vragen is niets meer dan een eerlijke koopkrachtcompensatie.’

Er is nu een ledenraadpleging uitgestuurd naar de werknemerleden die hun stem kunnen uitbrengen op het eindbod van de werkgevers. In de onderhandelingen trekken werknemers en freelancers met elkaar op. Waarom zijn alleen de werknemerleden stemgerechtigd?
‘In onze voorstellenbrief is ook een tariefsverhoging voor freelancers meegenomen. Vanaf het begin was er vanuit de werkgevers veel verzet om de freelancers te betrekken bij het cao-overleg. Uiteindelijk hebben ze, om ons tegemoet te komen, een freelancerstafel gecreëerd, parallel aan de aan de cao-onderhandelingstafel. Procedureel gezien geldt echter het eindbod alleen voor werknemers en daarom kunnen we het eindbod niet voorleggen aan freelancers ter stemming. De freelance-leden zijn wel op de hoogte gebracht van het eindbod en we vragen hen wel hun mening met ons te delen.’

Wat gaat er in de komende week gebeuren?
‘Op 30 november hebben de NVJ en andere vakbonden een volgend overleg met de werkgevers uit het Uitgeverijbedrijf. We leggen dan de uitslag van de stemming voor en beraden ons ondertussen samen met de leden op vervolgacties. Het actiecomité heeft ons nadrukkelijk gevraagd om acties op potten te zetten om de werkgevers krachtiger te laten weten dat hun bod zwaar ontoereikend is. Dit gaat in goed overleg met de andere vakbonden.’

(bron: NVJ)