Waar sta jij in het debat over freelance tarieven?

Journalistiek heeft een prijs. Hoeveel dat is, daar hebben werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken over gemaakt en die vastgelegd in cao's. Vervolgens proberen werkgevers daar onderuit te komen door meer freelancers in te huren en die slechter te betalen.

Rosa García López, NVJ-secretaris secties Zelfstandigen en NVF, vraagt (hoofd)redacties en freelancers na te denken over hun positie in dat debat. Welke prijs verdient freelance journalistiek volgens jou?

Het is geen toeval dat met name de tarieven van deze vier organisaties worden gepeild. Alle vier zijn ze dominant in medialand. Het is evenmin toeval dat sinds de nulmeting in 2013 de laagste tarieven bij de regionale dagbladtitels worden gemeten. Dagbladen staan al jaren onder druk en regionale titels in het bijzonder. Het is geen makkelijke markt met dalende aantallen abonnees en dalende advertentie inkomsten.

Het siert in dit geval de Persgroep dat zij de titels van Wegener heeft overgenomen omdat zij gelooft in de regionale titels. De Persgroep investeert in de regio.

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/waar-sta-jij-in-het-debat-over-freelance-tarieven

Meer berichten