Afbeelding

Verkiezingsonderzoek SVDJ: Lokale media belangrijker dan ooit

Algemeen

Ondanks de vele sombere geluiden over de lokale en regionale journalistiek spelen lokale media een belangrijke rol in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uitvoert rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Eerste onderzoeksresultaten
De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat lokale media belangrijker zijn dan ooit. In negen gemeenten is kiezers gevraagd welke media zij gebruiken om zich te informeren. Zij geven aan dat lokale media een belangrijke bron van informatie zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vooral in kleinere gemeenten zoals Langedijk en Bunschoten vervullen huis-aan-huisbladen een rol van betekenis voor de inwoners. In Almere speelt het huis-aan-huisblad eveneens een prominente rol. Naast de plaatselijke kranten worden ook omroepen intensief gevolgd. In Roermond en Bunschoten zijn de omroepen dominant in het mediagebruik.

Lokale verkiezingen gaan over zorg en veiligheid
De kiezers in de onderzochte gemeenten vinden zorg en veiligheid de belangrijkste thema's van de campagne, naast de specifieke lokale problemen. Het thema wonen speelt in de steden Amsterdam en Rotterdam een belangrijke rol, terwijl de andere onderzochte gemeenten hun eigen problemen kennen: de gemeente Enschede kampt met zwerfafval, Langedijk staat voor een gemeentelijke hervorming en ondernemers in Smallingerland schreeuwen om een koopzondag.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/verkiezingsonderzoek-svdj-lokale-media-belangrijker-dan-ooit/