Afbeelding
Foto: Vincent de Vries

NNP-prijs voor Nieuwsbladjournalistiek 2018 voor Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk hebben de NNP-prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2018 gewonnen met een artikelserie 'Hoe werkt lokale politiek'.

De jury vond het mooi om te zien hoe drie jonge redacteuren, met verschillende achtergronden, een serie artikelen maakten over lokale politiek. Met trefzekere en heldere verhalen maakten zij de gemeentepolitiek ook voor jonge kiezers inzichtelijk. Complimenten voor de opmaak, de samenwerking met RTV Bodegraven en in het bijzonder voor het crossmediale karakter van de serie.

Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman ontvingen de bijhorende trofee op de landelijke NNP-dag die donderdag 12 april werd gehouden in  het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum

De jury bestond dit jaar uit Froukje Nijholt-de Haan, Miranda van Dijk-Kedde en Simon Hofland

Er waren drie genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek en twee eervolle vermeldingen. Naast Simone Edelman, Sanne Lenselink en Mitch Huisman was genomineerd Britta Alink van Het Kontakt editie Bommelerwaard met het project 'Warm Welkom'. Britta schreef een vlot leesbare en vooral indringende serie over vluchtelingen. 

Ook was genomineerd Wim Heijboer van de Eendrachtbode met krantenartikelen '4/5 mei'.  Wim interviewde een kleindochter, die vertelt dat haar grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog overtuigd lid waren van de NSB. In de kleine Zeeuwse gemeenschap waar zij deel van uitmaakten nog steeds een zeer gevoelig onderwerp. 

Een eervolle vermelding ging naar Janneke Kok van Het Kontakt Edities met haar 'Boerenserie". Ze interviewde vanuit diverse invalshoeken verschillende betrokkenen en schilderde vervolgens actuele, integere en zorgvuldig uitgewerkte portretten van het boerenleven in haar verschijningsgebied. Extra compliment voor de prachtige opmaak van de artikelen.

Tweede eervolle vermelding ging naar Jelle Bakker van Het Urkerland met 'Hoop in tijden van Wanhoop'. Jelle beschreef op indringende en treffende wijze het dramatisch verhaal van basisschool 'De Regenboog' op Urk, waarvan binnen enkele maanden door verschillende oorzaken drie leerlingen kwamen te overlijden. Gebeurtenissen, die diepe sporen nalieten in de hechte gemeenschap van het voormalige eiland.

Over de NNP-prijzen
De NNP is de landelijke organisatie van lokale nieuwsmedia, waarbij zo'n 40 uitgeverijen zijn aangesloten. De Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek,  de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Banda-prijs worden jaarlijks uitgereikt en zijn bedoeld ter onderstreping van het vaak hoge niveau van de lokale nieuwsmedia in zal zijn facetten en als stimulans om diezelfde lokale nieuwsmedia nog nadrukkelijker op de kaart te zetten, als mediatypen die aan de voet van de samenleving invulling geven aan een kwalitatieve, brede en continue nieuwsvoorziening.

!