Het gaat prima met dagbladuitgevers (vooral met die van grote kranten)

Dagbladuitgevers behaalden in 2017 gemiddeld een winst van ruim 20 procent, een resultaat dat vooral te danken is aan forse bezuinigingen. De grote landelijke kranten renderen het beste. De lezer is de kurk waarop de sector drijft, niet de adverteerder.

Omzetten en oplages van kranten mogen dan dalen, aan de resultaten van de Nederlandse dagbladuitgevers is dat niet te merken. In 2017 daalden de inkomsten licht na een stijging in 2015 en 2016, maar net als in 2016 wordt een winstmarge van meer dan 20 procent behaald.

Landelijke kranten doen het beter
Verschillen tussen soorten kranten zijn er wel: grote kranten doen het beduidend beter dan kleine kranten en landelijke kranten doen het beter dan regionale titels. De prima resultaten in 2017 zijn vooral het gevolg van 'forse besparingen op advertentiewerving (-8 procent), overhead (-3 procent), technische vervaardiging (-9 procent) en papierkosten (-6 procent).

Op de redactie werd er in 2017 meer geïnvesteerd in mankracht. De uitgaven aan interne en externe medewerkers (freelancers) stegen respectievelijk met 2 procent en 6 procent,' aldus het NDP Jaarverslag over 2017.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/dagbladuitgevers-grote-kranten/

Meer berichten