Afbeelding

SVDJ ontwerpt subsidieregeling voor onderzoeksjournalistiek

Algemeen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat nog dit jaar een subsidieregeling ontwerpen en openstellen ter versterking van onderzoeksjournalistiek in Nederland. In het regeerakkoord is vijf miljoen euro per jaar gereserveerd voor onderzoeksjournalistiek. Besluiten over de structurele wijze van besteding moeten nog worden genomen. Vooralsnog is 2018 benoemd tot pilotjaar. In dat pilotjaar zal het Fonds een belangrijke rol spelen.

Het Stimuleringsfonds gaat zich in dit jaar specifiek richten op de ondersteuning van nieuw te vormen redacties die zich op onderzoeksjournalistiek gaan richten. Die redacties moeten ontstaan uit samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine partijen, regionaal en nationaal, van binnen en buiten gevestigde media.

Onderzoeksjournalistiek, regio en samenwerking
De nieuwe subsidieregeling gericht op onderzoeksjournalistiek moet bijdragen aan een structurele versterking van de infrastructuur voor onderzoeksjournalistiek in Nederland. Binnen de regeling wordt onderzoeksjournalistiek gezien als een breed begrip dat gaat over nieuws waarvoor bovengemiddeld veel speur- en onderzoekswerk nodig is of dat ontstaat op basis van nieuwe, slimme of niet voor de hand liggende verbanden. Dat kan op landelijk niveau, maar zeker ook op regionaal en (hyper)lokaal niveau.

De toegekende subsidiebedragen zullen variëren naar gelang de omvang van een project. Het begrip samenwerking is binnen de regeling met opzet breed gedefinieerd, zodat in het pilotjaar ervaring kan worden opgedaan met diverse soorten journalistieke samenwerking.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/subsidieregeling-onderzoeksjournalistiek/