Media kregen in 2017 vaker gelijk bij de Raad voor de Journalistiek

Huub Evers, media-ethicus en lid van de Raad voor de Journalistiek, is weer het jaarverslag van diezelfde Raad ingedoken. Opvallende trends in 2017: het oordeel luidde vaker dat de journalist zorgvuldig had gehandeld, het aantal klachten tegen een van de landelijke dagbladen nam (relatief) fors toe en doorgaans was van een zorgvuldige klachtafhandeling door de (hoofd)redactie sprake.

In 2017 ontving de Raad ruim honderd klachten. Dat is minder dan in 2016. Toen waren het er 122, maar daarbij zat een klacht die door 25 verschillende klagers werd ingediend en die uiteindelijk niet werd doorgezet. Daarmee is de stijgende lijn na 2014 en 2015 voortgezet. Toen waren het er slechts 62 en 77.

Van de ingediende klachten wordt een gedeelte in behandeling genomen: 90 in 2013, 35 in 2014, 45 in 2015, 64 in 2016 en 71 in 2017. Dat komt omdat in sommige gevallen de kwestie langs een andere weg werd opgelost, omdat de klager eerst nog met zijn klacht naar het betrokken medium moest of omdat de klacht gericht was tegen een medium dat niet wenst mee te werken aan klachtenbehandeling door de Raad. Bovendien worden sommige klachten te laat ingediend of is het evident dat de Raad niet bevoegd is om de klacht te beoordelen.

Lees verder op De Nieuwe Reporter: www.denieuwereporter.nl/2018/07/media-kregen-in-2017-vaker-gelijk-bij-de-raad-voor-de-journalistiek/

Meer berichten