Onderzoekspresentatie Nieuws in de grote stad

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft de afgelopen twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de nieuwsecosystemen van de vier grootste steden van Nederland. Donderdag 25 april worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in Nieuwspoort Den Haag en aangeboden aan Jan van Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Utrecht.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vier grootste steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – en gaat in op de werking van het nieuwsecosysteem van de grote stad. Daarbij is gekeken naar het aanbod van nieuws door verschillende mediapartijen, hyperlocals en niet-journalistieke partijen.

De focus ligt op de wisselwerking tussen deze spelers, hoe actief ze zijn en wat ze publiceren, via welke kanalen ze hun verhalen verspreiden en wat dat betekent voor de nieuwsvoorziening in de grote stad.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/event/save-the-date-onderzoekspresentatie-nieuws-in-de-grote-stad/

Meer berichten