• Roy Keller van De Nederlandsche Nieuwsbladpers (NNP), een vereniging van de 45 lokale nieuwsmedia, ziet in het Utrechtste voorstel de doodsteek voor de sector.
• Roy Keller van De Nederlandsche Nieuwsbladpers (NNP), een vereniging van de 45 lokale nieuwsmedia, ziet in het Utrechtste voorstel de doodsteek voor de sector.

Utrecht praat over ban op hah-bladen; sector in rep en roer

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

De Utrechtse gemeenteraad bespreekt vandaag het voorstel om ongeadresseerd (reclame)drukwerk te weren bij alle Utrechtse huishoudens. Enkel wie met een 'JA'-sticker uitdrukkelijk toestemming geeft, ontvangt dan nog zulk materiaal. Ook huis-aan-huisbladen vallen er onder. Roy Keller van de Nederlandsche Nieuwbladpers: 'Dit kan de doodsteek zijn voor de huis-aan-huisbladen.'

Het college van B en W in Utrecht komt met de JA-sticker om papierverspilling en vervuiling van de stroom restafval tegengaan. Uit onderzoek van de gemeente Utrecht via het zogeheten Bewonerspanel bleek dat 39 procent de huishoudens alle folders ongelezen weggooit en 23 procent ze echt leest.

De lokale VVD overweegt een motie om het huidige systeem te behouden. "Incidentele en concreet gedefinieerde uitingen" krijgen wel een uitzondering in de voorstellen. Utrecht kent bijvoorbeeld een aantal lokale wijkkrantjes, die alleen binnen een specifieke wijk worden verspreid.

Amsterdam is al overgestapt op naar een model waarbij huishoudens expliciet moeten aangeven dat ze reclamefolders willen ontvangen. huis-aan-huisbladen worden er ongemoeid gelaten, tenzij mensen een nee-nee-sticker op de deur hebben.

Gevolgen voor uitgeverijen of vrije pers vreest wethouder Klaas Verschuure (D66) niet. In huis-aan-huisblad De Brug Utrecht stelt Verschuure: "We vragen slechts aan mensen een sticker te plakken, persvrijheid, advertentiemarkt en huis-aan-huisbladen blijven bestaan." Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren Utrecht) ziet eerder kansen, omdat de overblijvende wérkelijk geïnteresseerden volgens hem interessanter zijn voor adverteerders.

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/utrechtse-gemeenteraad-alleen-ongeadresseerd-drukwerk-na-uitdrukkelijk-ja