Afbeelding

Nu open: Subsidieregeling voor Talentontwikkeling in Onderzoeksjournalistiek

Algemeen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft op 17 juli een nieuwe subsidieregeling voor Talentontwikkeling in de Onderzoeksjournalistiek opengesteld. Deze subsidieregeling is bestemd voor organisaties die trainingen of cursussen aanbieden rond onderzoeksjournalistiek.

Missie in de journalistiek, ervaring met scholing
Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend door organisaties en bedrijven met een missie in de journalistiek die aantoonbaar ervaring hebben met het soort activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Subsidies en doelgroepen
In totaal is er een bedrag van 275.000 euro beschikbaar binnen deze regeling. Hiervan is 200.000 euro bedoeld voor het opzetten en ontwikkelen van de initiatieven. Per project kan tot maximaal 50.000 euro aan subsidie aangevraagd worden; dit kan bijvoorbeeld worden besteed aan de opzet van de cursus of de aanschaf van lesmateriaal. De resterende 75.000 euro is beschikbaar voor het vergoeden van de cursuskosten van de deelnemers.

Om de drempel laag te houden voor aankomende cursisten mag maximaal 25% van de cursuskosten doorberekend worden in de cursusprijs aan de deelnemers. Het fonds vergoed de resterende cursuskosten tot maximaal 750 euro per deelnemer na een afgeronde cursus. Voor de subsidie komen alleen activiteiten met een niet-commercieel karakter in aanmerking.

De regeling is bedoeld voor journalistieke organisaties, niet voor individuele journalisten die op zoek zijn naar een cursus of training. Deze journalisten kunnen vanzelfsprekend wel gebruik maken van de trainingen die uit deze regeling voortkomen. Individuele journalisten met opleidingswensen in de onderzoeksjournalistiek worden daarnaast geadviseerd het aanbod van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten te bekijken op www.fondsbjp.nl.

Lees verder op SVDJwww.svdj.nl/nieuws/nu-open-subsidieregeling-voor-talentontwikkeling-in-onderzoeksjournalistiek/